Dodana: 23 lipiec 2019 09:25

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2019 09:25

Przedłużenie naboru na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Wnioski na dofinansowanie takich inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego można składać aż do 2 września br! W środę (17 lipca br.) zarząd województwa przedłużył termin zakończenia tego konkursu.

Ilustracja do artykułu Posiedzenie Zarzadu 17.07-8.jpg

Chodzi o nabór w ramach poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Jest on podzielony na rundy i właśnie trwa IV a zarazem ostatnia.

Przedłużenie naboru to odpowiedź na prośby potencjalnych wnioskodawców, którzy chcieliby skorzystać z unijnego wsparcia, lecz obawiają się, że nie zdążą. Projekty B+R są bowiem skomplikowane i czasochłonne. Poza tym runda IV daje ostatnią szansę na złożenie poprawionych projektów, które uzyskały negatywną ocenę w poprzednich.

Przypominamy, że w konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa lub ich konsorcja, a także konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu. Dofinansowanie przyznawane jest m.in. na:

- tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),

- prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie.

Budżet całego konkursu wynosi 100 mln zł. Ogłoszenie o naborze i regulamin konkursu na stronie – link do strony: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Przedłużenie naboru nie wpływa na termin ogłoszenia wyników. Listę projektów  dofinansowanych w IV rundzie poznamy w grudniu tego roku.

blm/ red. art

facebook