Dodana: 5 luty 2020 15:11

Zmodyfikowana: 5 luty 2020 15:11

Program Litwa – Polska 2021-2027. Przed nami nowa perspektywa!

O tym, jak powinna wyglądać struktura i zarządzanie programem Interreg Litwa – Polska 2021-2027, które obszary warto wspierać i jakie są oczekiwania partnerów, dyskutowali w środę (05.02) przedstawiciele strony polskiej i litewskiej. Spotkanie odbyło się w Białymstoku, a otworzył je Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Programy transgraniczne (6 of 22).jpg

To drugie spotkanie grupy roboczej powołanej na potrzeby stworzenia kolejnego programu współpracy pomiędzy przygranicznymi regionami Polski i Litwy. Stronę polską reprezentują przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W skład delegacji litewskiej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy oraz reprezentanci współpracujących regionów i organizacji. Instytucją Zarządzającą programem jest Litwa
Po raz pierwszy grupa robocza ds. Interreg Litwa – Polska 2021-20207 gościła w Podlaskiem.

- Ten program jest doskonałym narzędziem służącym współpracy i zbliżeniu sąsiadów. Dzięki niemu możemy poznawać kulturę i dziedzictwo obu narodów, współpracować w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy rozwoju turystyki – podkreślał marszałek witając gości. -  Chcemy, aby w przyszłości nasze kontakty były jeszcze lepsze – dodał.

Artur Kosicki przedstawił też oczekiwania co do nowego programu Interreg Litwa – Polska. 
- W naszej ocenie warto aby program w okresie 2021-2027 uzupełniał interwencje z Regionalnego Programu Operacyjnego i wspierał takie obszary, jak turystyka, dziedzictwo kulturowe, działania dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz ochronę zdrowia - mówił.


Marszałek zaproponował stronie litewskiej, która jest Instytucją Zarządzającą programem, rozważenie utworzenia Instytucji Pośredniczącej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
 - Mamy wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu programów oraz zasoby, aby taką instytucję powołać i prowadzić. Odpowiadamy też za prowadzenie polityki rozwoju na poziomie województwa – przekonywał Artur Kosicki.
Marszałek podkreślał, że województwo podlaskie przychyla się do pomysłu projektu strategicznego
(pozakonkursowego)  w nowej perspektywie programu. Projekt dotyczyłby kompleksowej promocji turystycznej obszaru pogranicza Polski i Litwy. Warunkiem rozpoczęcia starań o jego zamieszczenie w nowym rozdaniu funduszy unijnych jest zgoda wszystkich partnerów projektu.

ak

***

Program Interreg Litwa-Polska 2014-2020 (alokacja 60,15 mln euro)

- Ogłoszono 4 konkursy.
- Rozstrzygnięto 3 konkursy, w ramach których wybrano  85 projektów o wartości dofinansowania 32, 6 mln euro, tj. 58% budżetu programu  (ok. 16 mln euro przypada na partnerów z Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego).
- Czwarty konkurs jest w trakcie oceny, projekty zostaną wybrane podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego program na początku marca.

 Obszar realizacji programu Litwa-Polska:

 

facebook