Dodana: 8 listopad 2019 12:11

Zmodyfikowana: 8 listopad 2019 17:53

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Dyskusja nad Strategią Województwa Podlaskiego 2030 w kontekście dobrych praktyk, identyfikowanych barier i potrzeb bieżącego okresu programowania – to główny cel spotkania grupy roboczej ds. efektywnego wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w piątek, 8 listopada br. W dyskusji wzięli udział m.in. Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek

Ilustracja do artykułu Spotkanie grupy roboczej ds. EFS-30.jpg

Do dyskusji zaproszono m.in. ekspertów ds. kształcenia, przedstawicieli pracodawców, dyrektorów podlaskich instytucji, a także reprezentantów środowisk osób z niepełnosprawnościami. 

Rozmowy dotyczyły m.in. szkolnictwa wyższego na potrzeby inteligentnych specjalizacji regionu, a także dopasowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Dyskutowano też o rozwoju  kompetencji kluczowych i talentów uczniów we wszystkich szkołach i doskonaleniu kadry nauczycieli pod kątem nowoczesnych metod kształcenia.
Jednym z głównych punktów spotkania była też debata dotycząca aktywizacji zawodowej m.in. osób z utrudnionym dostępem do rynku pracy. Uczestnicy rozmawiali  o rozwoju oferty kulturalnej edukacyjnej, sportowej i medycznej, a także o wspieraniu rodzin w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

oprac.ak

 

facebook