Dodana: 18 styczeń 2019 14:37

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2019 14:37

Ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na kształcenie zawodowe młodzieży

Dziś, 18 stycznia, zostały podpisane umowy na realizację projektów, dzięki którym 480 uczniów i 30 nauczycieli z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku oraz Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, działających przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku podniesie swoje kwalifikacje. Dodatkowo, ZDZ zmodernizuje bazę dydaktyczną.

Ilustracja do artykułu umowy (11).JPG

 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku zrealizuje projekt skierowany do 330 uczniów, kształcących się w technikum na kierunkach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik pszczelarz oraz 22 nauczycieli zawodu.

Młodzież będzie mogła skorzystać ze szkoleń i staży, zajęć dodatkowych, kół zainteresowań czy poradnictwa zawodowego realizowanego we współpracy z Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Z kolei dla nauczycieli przewidziano np. studia podyplomowe. Co ważne, działania w projekcie mają być oparte na współpracy z otoczeniem szkoły, czyli pracodawcami z branży weterynaryjnej, mechanicznej, ogrodniczej, rolniczej i uczelniami wyższymi.

Projekt, którego beneficjentem jest Miasto Białystok otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3,4 mln zł. Jego realizacja ma trwać od stycznia tego roku do grudnia 2022 roku.

Z kolei w projekcie, którego beneficjentem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego, weźmie udział 150 uczniów i 8 nauczycieli z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Białymstoku. Dla uczniów przewidziane są m.in. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, które są przydatne na rynku pracy (warsztaty z komunikacji, pracy w zespole, przedsiębiorczości, kreatywności, programowania oraz zajęcia językowe), szkolenia fryzjerskie, szkolenia ze stylizacji paznokci, warsztaty fotograficzne i z obsługi programów graficznych, a nawet udział w targach branżowych. Młodzież będzie mogła też skorzystać z programów indywidualnego rozwoju (czyli zajęć wyrównawczych, warsztatów budowania poczucia własnej wartości itp.), poradnictwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych w przedsiębiorstwach o profilu zgodnym z kierunkiem kształcenia uczniów − głównie w drukarniach, ale też agencjach reklamowych i salonach fryzjerskich. Najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych oraz praktycznego nauczania zawodu (szkolenia doskonalące i studia podyplomowe).

Oprócz działań edukacyjnych, ZDZ w Białymstoku zmodernizuje bazę kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia. W ramach inwestycji zostanie utworzonych i unowocześnionych siedem pracowni nauki zawodu, które zostaną wyposażone w wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany w przedsiębiorstwach. W budynku szkolnym zostanie wymieniona kanalizacja i system centralnego ogrzewania, pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością − specjalne toalety, winda i podjazd dla wózków inwalidzkich.

Dofinansowanie części edukacyjnej projektu wynosi prawie 1,3 mln zł. Natomiast część inwestycyjna została wsparta kwotą 1,4 mln zł. Modernizacja bazy dydaktycznej będzie trwać od kwietnia 2019 roku do lipca 2020 roku, a działania podnoszące kompetencje uczniów i nauczycieli − od stycznia tego roku do sierpnia 2021.

Umowy, podczas konferencji z udziałem mediów, podpisali: Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wiesław Joszczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku i Stanisława Kozłowska, Skarbnik Miasta Białystok oraz Zdzisław Wilczko, Prezes Zarządu ZDZ w Białymstoku i Danuta Maria Szymkowska, Główna Księgowa ZDZ w Białymstoku.

(is)

facebook