Dodana: 15 październik 2019 15:23

Zmodyfikowana: 15 październik 2019 15:24

Ludzie, nasz największy potencjał

W poniedziałek, 14 października, członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zapoznali się projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Posiedzeniu przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Podlaskie Forum Terytorialne 2.jpg

Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji. Jego działanie wynika z zapisów Strategii i dlatego wszelkie etapy pracy nad tym dokumentem są dyskutowane w tym gremium. Dziś członkowie PFT zapoznali się z gotowym projektem, który uwzględniał wiele wniosków i uwag, zgłaszanych podczas poprzednich posiedzeń. – Dziękuję Państwu za wszelkie uwagi i proszę o więcej – powiedział marszałek Artur Kosicki. Podziękował również ekspertom, zaangażowanym w proces tworzenia dokumentu, a także pracownikom Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Misja: Ambitne Podlaskie

– Nasza misja, ujęta w Strategii, brzmi: Ambitne Podlaskie. I tak jest. Stać nas na to, by odróżniać się od innych regionów. Nasze województwo ma bowiem potencjał, a naszym największym potencjałem są ludzie: w samorządach, przedsiębiorstwach oraz ci zwykli mieszkańcy – wymienił Artur Kosicki.

Marszałek przypomniał zebranym, że po raz pierwszy projekt dokumentu został zaprezentowany podczas sesji „Strategie w rozwoju regionów”, która odbyła się w środę, 25 września 2019 roku, w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP szczegółowo przedstawiła założenia projektu Strategii. Jej cele to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – powiedziała Joanna Sarosiek.

Rozwinęła również pojęcie misji „Ambitne Podlaskie”. Zgodnie z nią, nasz region będzie: dobrze rozwinięty, oferujący wysoką jakość życia, wykorzystujący potencjały rozwojowe i sprawnie zarządzany.

Po prezentacji projektu odbyła się gorąca dyskusja na temat jego zapisów, w której szczególnie aktywny udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców i świata nauki. Kwestą szeroką dyskutowaną było m.in. powiązanie nauki z biznesem oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa przyszłości, czyli Doliny Rolniczej 4.0.

Konsultacje przed nami

Projekt będzie teraz szeroko konsultowany. Już od dziś zaczynają się spotkania na temat dokumentu z przedstawicielami różnych środowisk, natomiast w listopadzie i grudniu odbędą się konsultacje z mieszkańcami w Augustowie, Białymstoku, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem. – Liczę na aktywny udział mieszkańców. Będziemy wdzięczni za uwagi – powiedział marszałek Artur Kosicki.

blm

Więcej informacji - link do strony.

facebook