Dodana: 9 lipiec 2015 13:34

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2015 13:36

Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego

7 lipca 2015 r. Starostwo Powiatowe w Mońkach zorganizowało konferencję podsumowującą projekt „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”. Podczas konferencji przedstawiono osiągnięte cele projektu, kalendarium współpracy z partnerem białoruskim oraz zaprezentowano efekty realizacji projektu. Na realizację projektu Powiat Moniecki pozyskał ponad 4,2 mln euro.

Ilustracja do artykułu projektok.JPG

Konferencja była jednym z etapów realizacji projektu, a program był taki aby uczestnicy poznali historię współpracy z partnerami ze wschodniej granicy i dowiedzieli się szczegółowych informacji dotyczących realizowanego projektu. Konferencję rozpoczął Starosta Moniecki Andrzej Daniszewski, który powitał  wszystkich uczestników, podziękował za obecność i przedstawił główne efekty kończącej się realizacji projektu. Na konferencję przybyli partnerzy projektu - przedstawiciele Rejonu Grodzieńskiego oraz Unitarnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Projektowo - Remontowo - Budowlanego „Grodnoobłdorstroj” w Grodnie. Współpracę z białoruskimi partnerami w 2011 r. zainicjowała Pani Joanna Kulikowska ówczesny Starosta Moniecki, która podczas konferencji przedstawiła chronologię wydarzeń dotyczących współpracy i wymieniła osoby zaangażowane w prowadzenie projektu. Dzięki Zarządowi Powiatu i pracownikom starostwa udało się przygotować dokumentację i wniosek, czego sfinalizowaniem była podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali także prelekcji Koordynatora projektu, Pana Tomasz Perkowskiego o założeniach i realizacji projektu. Stronę techniczną wykonanych robót drogowych omówił Kierownik Wydziału Dróg Pan Jarosław Filipkowski. W imieniu partnerów projektu wystąpił Pan Walerij Władymirowicz Kokasz Poseł Izby Reprezentantów Republiki Białorusi, a o korzyściach dla lokalnej społeczności powiedział Pan Zdzisław Dąbrowski. Konferencja była też znakomitą okazją do prezentacji walorów przyrodniczo-turystycznych, co przedstawiła Pani Małgorzata Górska – zastępca dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Na okoliczność konferencji swoje gratulacje złożył uczestniczący w spotkaniu Pan Jerzy Leszczyński - członek Zarządu Województwa Podlaskiego, a listownie gratulacje przysłał Cezary Cieślukowski, wiceminister zdrowia, członek zarządu Województwa Podlaskiego kadencji 2010-2014. Na zakończenie spotkania odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi na wyremontowanej drodze. Wszyscy zebrani goście, wśród których byli przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa, burmistrzowie, wójtowie, radni obecnej i poprzedniej kadencji Rady Powiatu, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, sołtysi okolicznych wsi, mogli także zobaczyć zakupiony sprzęt drogowy w ramach projektu.

16 mln złotych dla powiatu z UE

Realizacja projektu, którego partnerem wiodącym jest Starostwo Powiatowe w Mońkach rozpoczęła się we wrześniu 2013 r. Wartość projektu wyniosła ponad 4,2 mln euro czyli przeszło 16 mln złotych.  W ramach projektu starostwo wyremontowało 33 km odcinek drogi powiatowej tzw. Carskiego traktu, a białoruscy partnerzy przebudowali 11 km drogi Racicze-Sopoćkinie na Białorusi. Dzięki przychylności Wspólnego Sekretariatu Technicznego (instytucji zarządzającej programem Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina) Starostwo Powiatowe w Mokach mogło z oszczędności zakupić maszyny drogowe o wartości ponad 1 mln zł (równiarka, rębak, ciągnik, przyczepa). Ponadto samorządy – grodzieński i moniecki, wydały foldery promujące swoje regiony. Przewidziano także zakup tablic z informacjami turystycznymi przy carskiej drodze, powstanie także strategia rozwoju turystyki i film promujący walory powiatu monieckiego. Wszystkie działania zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Dofinansowanie w tym programie wynosi prawie 90%, za czym idzie zaledwie 10% wkładu własnego. Przy niewielkim udziale środków z budżetu powiatu, starostwo zrealizowało kosztowne działania, co bez wsparcia środków UE byłoby niemożliwe.

Rafał Supiński – Starostwo Powiatowe w Mońkach

facebook