Dodana: 27 lipiec 2015 14:07

Zmodyfikowana: 27 lipiec 2015 14:07

Białystok i skupione wokół niego gminy mają szanse na fundusze z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali dziś, 20 lipca br. z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim (prezesem Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) porozumienie w sprawie powierzenia zadań, dotyczących realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pomiędzy Zarządem Województwa a Stowarzyszeniem.

Ilustracja do artykułu _MG_8080new-wp.jpg

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w skład którego wchodzi Białystok oraz 9 okolicznych gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, zostało utworzone, by realizować nowy instrument polityki spójności UE na lata 2014-2020, jaki jest skierowany do miast i ich obszarów funkcjonalnych - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).Gminy skupione w BOF zamieszkuje 35 proc. województwa podlaskiego i zajmuje 8,6 proc. powierzchni województwa.

- Zarząd Województwa dzieli się dziś ze Stowarzyszeniem zarządzaniem Programem Operacyjnym, ZIT będzie stanowiło ważne narzędzie do realizacji konkretnych działań, co również oznacza szybsze przeprowadzenie konkretnych przedsięwzięć - powiedział wicemarszałek Maciej Żywno.

- Stowarzyszenie zawiązaliśmy w grudniu 2013 r. spotykaliśmy się z gminami wielokrotnie, ale dopiero teraz mamy realne oprzyrządowanie w postaci środków na inwestycje - wyjaśnił prezydent Tadeusz Truskolaski.

- Myślę, że te środki zostaną dobrze wykorzystane. Przyznaję, że wymagania stawiane ZIT-om spełnia tylko Białystok, ale nie zostawimy Łomży i Suwałk bez środków - zapewnił marszałek Mieczysław Baszko.
ZIT stanowi integralną część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 i wykorzystywać będzie 76 mln euro, co stanowi ok 6 proc. całości alokacji Programu.
Wśród celów w ramach realizacji ZIT wymienia się sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast, promowanie partnerskiego modelu współpracy gmin, realizacja zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz zwiększenie wpływu miast i ich obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Na mocy podpisanego porozumienia Stowarzyszeniu BOF powierzone zostają zadania instytucji pośredniczącej związane z realizacją ZIT w ramach RPOWP 2014-2020 oraz wdrażania strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

Strategia ZIT BOF zostanie przyjęta - jak zapewniają członkowie stowarzyszenia - we wrześniu 2015 r.
Za główne cele rozwoju BOF w ramach opracowywania strategii uznano:
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, rozwój kompetencji do pracy, zwiększenie dostępności do kultury, dążenie do aktywnej integracji społecznej, rozwój gospodarki niskoemisyjnej i ochronę środowiska, zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz integrację strategicznego zarządzania rozwojem BOF.

Przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą wspólne przedsięwzięcia łączące finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 67,2 mln euro i Europejskiego Funduszu Społecznego - 8,8 mln euro. O te środki można się starać zarówno w procedurze konkursowej, jak i pozakonkursowej.

facebook