Dodana: 30 styczeń 2020 11:25

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2020 12:02

Konkurs na projekty grantowe z OZE przedłużony

Zarząd Województwa Podlaskiego, na wniosek samorządów, przedłużył do 28 lutego 2020 roku termin zakończenia naboru na dofinansowanie projektów grantowych z zakresu energetyki odnawialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Ilustracja do artykułu oze-1.jpg

Chodzi o nabór w ramach działania 5.1. (energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) RPOWP. Planowo miał się zakończyć 14 lutego 2020 roku, jednak na wniosek podmiotów, które chcą wziąć w nim udział, a nie zdążyły jeszcze dobrze przygotować wniosku o dofinansowanie, został przedłużony do 28 lutego, do godziny 15.00. To ostateczny termin na złożenie wniosku.

W tym konkursie podlaskie samorządy mogą uzyskać granty dla mieszkańców, którzy chcą zainstalować kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w swoich domach, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Wytworzona energia może zostać wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, granty mają wesprzeć instalacje OZE wykorzystującewyłącznie energię słoneczną –ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne.  Maksymalna moc instalacji to 2 MWe/MWth. Grantu nie można przeznaczyć na budowę lub montaż urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu)

To pierwszy konkurs w ramach programu regionalnego, w którym granty na inwestycje będą realizować sami mieszkańcy (samodzielnie wybierają i kupują instalacje). Gmina jedynie pośredniczy w składaniu wniosków i przekazuje pieniądze.Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Szczegóły na stronie rpo.wrotapodlasia.pl (zakładka: zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

blm

facebook