Dodana: 29 sierpień 2019 16:02

Zmodyfikowana: 29 sierpień 2019 19:05

Konferencja podsumowująca Program Rewitalizacji Centrum Grajewa

Jest w gronie 22 najlepszych w Polsce programów rewitalizacyjnych miast. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 76 ha powierzchni Grajewa i ponad 3800 jego mieszkańców. Zakłada zagospodarowanie Placu Niepodległości, Parku Solidarności, remonty ulic, budowę parkingu miejskiego, deptaka, termomodernizację. W czwartkowej (29 sierpnia br.) konferencji w Grajewie, podczas której podsumowano program, zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Ilustracja do artykułu Rewitalizacja Centrum Grajewa 11.jpg

Obecnie w województwie podlaskim realizowanych jest 54 programów rewitalizacji, z czego 50 zostało opracowanych w ramach konkursu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

 Wzruszyć tkankę społeczną

 - Programy rewitalizacyjne powinny być objęte odpowiednim wsparciem, bo kompleksowo i spójnie rozwiązują problemy całego miasta – mówił podczas otwarcia konferencji wicemarszałek. Podkreślił też, że program rewitalizacyjny Grajewa doskonale wpisuje się w aktualizowaną obecnie Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego. - To takie miasta, jak Grajewo ją tworzą i bardzo dobrze, bo potrzeby powinni kreować mieszkańcy miast, a naszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w ich głos – dodał wicemarszałek.

W głos mieszkańców postanowił wsłuchać się burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski, który w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, spacerów badawczych, rozmów z mieszkańcami, stworzył program rewitalizacji. Po co?

- W Grajewie nie ma miejsca, które by nasze miasto charakteryzowało, w którym można usiąść, odpocząć, którym można się też pochwalić. Postanowiliśmy to zmienić, ale też poruszyć tzw. tkankę społeczną, ale tak, żeby to nie było jednorazowe działanie – zaznaczył burmistrz.

 Projekty duże i małe

Grajewski program miasto zgłosiło do konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Jako jedyny w województwie podlaskim zyskał rekomendacje ministerstwa i został zakwalifikowany do grona 22 najlepszych programów w Polsce. Pozwoliło to uzyskać fundusze na dokumentację programową. Jednak przed samorządem stoi kolejne wyzwanie: sfinansowanie następnych projektów w ramach programu.

Dotychczas udało się m.in. przygotować koncepcję zagospodarowania Placu Niepodległości, w tym dokumentację projektową - dzięki dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; pozyskać fundusze na rozpoczęcie zagospodarowania Parku Solidarności; przeprowadzić remont jednej z ulic oraz termomodernizację budynków przy ul. Kopernika 8-10 – dzięki dotacji z RPO.

Trudno wymienić wszystkie drobniejsze, ale nie mniej ważne działania, przeprowadzone w ramach programu rewitalizacji.

- To m.in. konkurs plastyczny dla młodzieży dotyczący zmian w mieście; warsztaty dla dzieci w ramach „Akademii Młodego Przedsiębiorcy”; działania aktywizacyjne prowadzone przez streetworkerów, animatorów w ramach Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”, a także program obejmujący udzielanie mikrograntów, służących realizacji drobnych przedsięwzięć, takich jak np. remont klatki schodowej czy zagospodarowanie podwórka przy jednej z ulic – opowiadała Marta Borkowska, koordynator Programu Rewitalizacji.

Program rewitalizacji Grajewa rozpoczął się w 2017 r. i ma trwać 10 lat.

 

ms/red.art

 

facebook