Dodana: 2 marzec 2020 15:08

Zmodyfikowana: 2 marzec 2020 15:08

Dwie gminy zyskają przestrzeń na sprawy społeczne. Kolejne umowy w ramach RPOWP podpisane

Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Załukach oraz poprawa dostępności infrastruktury społecznej w gminie Juchnowiec Kościelny - obie inwestycje zrealizowane zostaną z dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Umowy o dofinansowanie podpisali w piątek (21.02): Marek Malinowski, członek zarządu województwa, Wiesław Kulesza, wójt gm. Gródek oraz Krzysztof Marcinowicz, wójt gm. Juchnowiec Kościelny.

Ilustracja do artykułu Umowy RPOWP - gm. Juchnowiec Kość. i Gródek-20.jpg

- Bardzo się cieszę, że dzięki tym dotacjom poprawi się poziom życia mieszkańców dwóch podlaskich gmin - Juchnowiec Kościelny i Gródek, tym bardziej, że służyć one będą głównie dzieciom, młodzieży i seniorom - mówił w rozmowie z Wrotami Podlasia Marek Malinowski, członek zarządu województwa. Dostrzegam i doceniam duże zaangażowanie tamtejszych władz samorządowych i mam nadzieję, że dzięki dzisiajszym umowom przestrzeń publiczna obu gmin zyska na jakości - dodał. 

Gmina Juchnowiec Kościelny za kwotę niemal 765 tys. zł rozbuduje i przebuduje część pomieszczeń w piwnicy znajdującej się w budynku przy ul. Ojca Stefana Tarasiuka w Kleosinie. Dofinansowanie z funduszy unijnych to prawie 290 tys. zł. Zaprojektowano tam także wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Rozbudowana infrastruktura służyć będzie lokalnym organizacjom pozarządowym oraz organizowaniu zajęć w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

W Załukach (gm. Gródek) z kolei, za ponad 176 tys. zł, powstanie Centrum Aktywności Społecznej, gdzie prowadzone będą zajęcia i warsztaty dla społeczności lokalnej. Na potrzeby Centrum zaadaptowany, wyremontowany i przebudowany zostanie budynek w centrum wsi. Realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców, w tym seniorów, umożliwi im większy udział w życiu społecznym. Zadaniem Centrum będzie również zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć i warsztatów w celu rozwoju osobowości i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Większość środków na ten cel pochodzić będzie z funduszy europejskich – kwota dofinansowania w tym przypadku wyniosła niemal 135 tys. zł.

Anna Augustynowicz

 

facebook