Dodana: 10 październik 2019 12:28

Zmodyfikowana: 11 październik 2019 14:25

Informacje dotyczące planowanego konkursu na granty na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RPOWP)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi planowanego naboru wniosków w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Konkurs zorganizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP).

Ilustracja do artykułu kolektory_sloneczne_na_dachu.jpg

Planowany konkurs w ramach RPOWP będzie dotyczyć projektów grantowych na budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne. Wyłączone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.  

 

W załączonej informacji znajdują się szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez grantobiorcę (mieszkańca) i beneficjenta projektu grantowego (np. jednostkę samorządu terytorialnego). Zapraszamy do zapoznania się z tymi informacjami.  

 

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest w grudniu 2019 r. Ogłoszenie o konkursie, regulamin i niezbędne dokumenty zostaną opublikowane na stronie naborów RPOWP.

 

facebook