Dodana: 25 październik 2019 14:05

Zmodyfikowana: 29 październik 2019 15:50

Informacja o trzecim naborze wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina (mikroprojekty)

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów z małym budżetem rozpocznie się 15 listopada 2019 i zakończy 15 stycznia 2020 r. Będzie to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo. Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia o charakterze miękkim wspierające współpracę przygraniczną, m.in. na wydarzenia kulturalne, artystyczne, sportowe, edukacyjne oraz działania promujące historię i dziedzictwo naturalne. Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Oddziały Programu nie udzielają konsultacji aż do momentu ogłoszenia naboru wniosków.

Ilustracja do artykułu logo-PlByUa-Kopia-893x405.jpg

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to  II kwartał 2020.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków, która będzie stanowiła załącznik do pakietu aplikacyjnego. 

Podobnie jak w drugim naborze wniosków, nabór opiera się na procedurze jednostopniowej. Beneficjenci wiodący będą składali wnioski aplikacyjne, które podlegać będą ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Kto i na co może składać wnioski, kryteria wyboru projektów

Trzeci nabór będzie otwarty wyłącznie w ramach dwóch priorytetów celu tematycznego Dziedzictwo:

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Wysokość dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 000 do 60 000 EUR. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków dostępnych w ramach konkursu wynosi nie mniej niż 1 224 000 EUR.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru dostępne są ( link do strony) TUTAJ 

facebook