Dodana: 8 październik 2019 10:44

Zmodyfikowana: 8 październik 2019 10:44

Fundusze Norweskie wspierają innowacyjne projekty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainaugurowało program „Badania stosowane” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie ogłoszone zostały nabory do dwóch konkurów – POLNOR i POLNOR CCS. Łącznie na innowacyjne projekty realizowane w ramach programu jest w puli ponad 73 mln euro.

Ilustracja do artykułu image002 (1).png

Łączny budżet programu wynosi 77,65 mln euro, z czego na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w trybie konkursowym przeznaczonych jest 73,16 mln euro, w tym 6,6 mln na innowacyjne projekty w unikalnej formule IdeaLab. Ponadto kwota 11,7 mln euro wesprze badania  w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), a 5 mln euro  ̶  na fundusz małych grantów dla kobiet-naukowców w stosowanych naukach technicznych. Program będzie zawierał również działania wspierające młodych naukowców w rozwoju ich kariery badawczej.

Zasadniczym kryterium oceny w odniesieniu do wszystkich obszarów tematycznych będzie wartość naukowa projektu oraz innowacyjność rozwiązania. Założeniem Programu jest również wzmacnianie współpracy dwustronnej między Polską a Norwegią. Cel ten będzie wspierany za pośrednictwem Funduszu Współpracy Bilateralnej.

23 września ogłoszone zostały nabory do konkursów POLNOR i POLNOR CCS. POLNOR to konkurs główny na projekty bilateralne w ramach następujących obszarów: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy; pojazdy bezzałogowe. Do rozdysponowania na granty projektowe jest blisko 50 mln euro. Pojedynczy projekt zgłoszony w konkursie może otrzymać dofinansowanie między 0,5 a 1,5 mln euro. Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a najpóźniejsza data kwalifikowalności kosztów to 30 kwietnia 2024 roku. Z kolei POLNOR CCS to jeden z konkursów towarzyszących, którego tematyka skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Budżet konkursu to ponad 11,5 mln euro.

Więcej informacji o konkursach ( link do strony)  na stronie NCBR 

facebook