Fundusze Europejskie

 • Seminarium partnerskie Białystok 18.02.2015

  Miniaturka artykułu
  2015-02-09 08:34:57

  W związku z opublikowaniem długo oczekiwanej Białej Księgi Zasady Partnerstwa, zawierającej szereg rekomendacji i postulatów związanych z wdrażaniem partnerów społecznych do systemu realizacji polityki spójności informujemy, że w dniu 18  lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego w Białymstoku (ul. Poleska 89), odbędzie się seminarium partnerskie objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa p. Mieczysława Kazimierza Baszko.

 • Przedsiębiorczość. Jak ją wzmacniać i rozwijać

  Miniaturka artykułu
  2015-02-03 11:27:44

  O tym rozmawiali uczestnicy czwartego i zarazem ostatniego spotkania poświęconego projektowi Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+, jakie odbyło się w poniedziałek, 2 lutego, w Białymstoku. Na ile istotny jest to temat, świadczyła frekwencja – na spotkanie przyszło ponad 150 osób.

 • Europejskie możliwości

  Miniaturka artykułu
  2015-02-03 07:59:08

  Jak zdobyć grant na badania naukowe, jak wyjechać na wolontariat do niemal każdego kraju europejskiego, czy jak zostać tłumaczem w Parlamencie Europejskim można dowiedzieć się dzięki europejskiemu programowi informacyjnemu EURODESK, adresowanemu do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Aktualnie ogłoszonych jest kilkadziesiąt naborów na różnego rodzaju konkursy grantowe.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich po raz drugi

  Miniaturka artykułu
  2015-01-30 12:53:26

  Beneficjenci  programów operacyjnych, dofinansowywanych z funduszy europejskich, będą mieli możliwość zaprezentowania mieszkańcom regionu rezultatów swoich projektów.
  Warto pokazać, ile zyskał nasz region dzięki obecności w Unii Europejskiej. To świetna okazja do wypromowania realizowanych inwestycji i przedsięwzięć. Wystarczy zaprosić do siebie!

 • O programie rozwoju inteligentnych specjalizacji w Łomży

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 10:42:21

  Jak wzmacniać i rozwijać firmy, wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu – o tym m. in. rozmawiali uczestnicy spotkania w Łomży, które odbyło się w czwartek, 22 stycznia.

 • Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 07:25:30

  Kolejny krok w kierunku realizacji planu inwestycyjnego o wartości 315 mld euro. Komisja Europejska przedstawiła właśnie wniosek w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. Powstanie on w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem funduszu będzie wspieranie inwestycji m.in. w sieci szerokopasmowe i energetyczne oraz w firmy zatrudniające do trzech tysięcy pracowników.

 • W Suwałkach o inteligentnych specjalizacjach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-22 13:29:26

  Czym są inteligentne specjalizacje i jak mądrze wykorzystać unijne fundusze w nowej perspektywie finansowej – o tym debatowali w środę (22 stycznia) w Suwałkach podlascy przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

 • Wnioski na projekty transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych

  Miniaturka artykułu
  2015-01-22 12:04:34

  Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii niniejszym ogłasza jedno zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji na projekty zgodne z priorytetami i celami określonymi w programie prac na rok 2014 w obszarze transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020.

 • Wykorzystać potencjał regionu

  2015-01-21 14:26:16

  O tym, jak to zrobić dyskutowali m.in. przedsiębiorcy i samorządowcy podczas pierwszego z cyklu spotkań poświęconych Programowi rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+.

 • Porozumienie w sprawie realizacji POWER

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 13:14:30

  W dniu 13 stycznia 2015 r. w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, reprezentowany przez Panią Janinę Mironowicz - Dyrektora WUP, działając na podstawie upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego zawarł z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju „Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

facebook