Dodana: 26 wrzesień 2019 13:24

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2019 15:15

Dyskusja o Polsce Wschodniej

Drugi dzień Wschodniego Kongresu Gospodarczego otworzyła sesja dotyczącą wyzwań przyszłości Polski Wschodniej. O kształcie i zasięgu oraz ewentualnym rozszerzeniu programu Polska Wschodnia, a także o wpływie wielkich inwestycji infrastrukturalnych na rozwój makroregionu rozmawiali przedstawiciele PKP PLK, GDDKiA, samorządowcy i przedstawiciele rządu. W dyskusji wziął udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i przewodniczący Komisji ds. Polski Wschodniej ZWRP.

Ilustracja do artykułu WKG 26.09 cz. 4 (11 of 27).jpg

Dyskusja nad kształtem, a przede wszystkim nad koniecznością kontynuacji programu Polska Wschodnia zdominowała sesję plenarną drugiego dnia Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Ten Program unijny ma się zakończyć wraz z obecną perspektywą UE. Obecnie, władze  województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego , świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego zabiegają o to, aby w nowym budżecie unijnym na lata 2021-2027 program był kontynuowany.

Marszałek Kosicki przypomniał, że Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP ( której jest przewodniczącym)  pod koniec sierpnia br. przekazała stanowisko ws. kontynuacji programu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

- Stanowisko zostało wypracowane wspólnie z pięcioma województwami makroregionu i staraliśmy się aby było spójne i korzystne dla wszystkich województw – mówił Artur Kosicki.

Jak podkreślał marszałek program powinien być zaktualizowany i dostosowany do bieżących potrzeb.

- W przekazanym ministerstwu dokumencie zwróciliśmy uwagę na kluczowe potrzeby regionów, których nie sposób zrealizować z RPO, to m.in.  węzły komunikacyjne z najważniejszymi arteriami, transport niskoemisyjny, budowa i rozwijanie infrastruktury kolejowej - budowa terminali przeładunkowych czy przejścia graniczne z Białorusią – wymieniał Artur Kosicki.

W stanowisku znalazły się też takie punkty jak wykorzystanie funkcji uzdrowiskowych regionu, możliwość finansowania inwestycji w służbie zdrowia i tych bardzo istotnych dla gospodarki rolnej czyli małej retencji.  W stanowisku pojawił się również postulat o decentralizację programu Polska Wschodnia - Zarządy województw powinny podejmować decyzję co z tych pieniędzy będzie finansowane, bo to my wiemy co dla naszych regionów jest najlepsze - mówił marszałek Kosicki.

Konieczność kontynuacji programu podkreślali także wicemarszałkowie województwa podkarpackiego i lubelskiego – Ewa Draus i Dariusz Stefaniuk. - To prawda, że dzięki funduszom unijnym ściana wschodnia staje się bogatsza niż wcześniej, ale aby dogonić pozostałą część kraju i Europy potrzebujemy ciągle wsparcia zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, chcemy też wsparcia dla mniejszych ośrodków, nie tylko dla dużych aglomeracji – mówił wicemarszałek Stefaniuk.

Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń podkreślał, że makroregion Polski wschodniej ma pełne poparcie rządu w zabiegach o kontynuację programu

- Chcemy tej kontynuacji i rozmawiamy o tym z Komisja Europejską.

 ***
W dyskusji wzięli też udział dyrektor ds. inwestycji PKP PLK Arnold Bresch, wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk,  Dionizy Smoleń z PwC i p.o Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski

 

ak/red.is

facebook