Dodana: 27 sierpień 2019 14:23

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2019 14:23

Dotacja z RPO na wsparcie uczniów szkoły w Ostrożanach

Blisko dwa miliony złotych dofinansowania z RPO otrzymał Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach na doposażenie pracowni, szkolenia, staże i stypendia zawodowe oraz zajęcia z języka angielskiego. Umowę na dotację podpisali w poniedziałek (26 sierpnia br.) Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz starosta siemiatycki Jan Zalewski.

Ilustracja do artykułu Umowy ZS Ostrożany (3 of 4).jpg

- W projekcie będzie uczestniczyć 165 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach uczących się na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik i technik logistyk.

- Wartość projektu: 2 012 229,36 zł; dofinansowanie: 1 894 509,36 zł.

 Uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć z jęz. angielskiego i matematyki, ukończą specjalistyczne szkolenia i kursy zawodowe a 40 z nich odbędzie staże zawodowe. Będą mieli zapewnione ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży, noclegów, badań zdrowotnych, a także odzież roboczą i wszelkie niezbędne materiały.

- Wspieramy i będziemy wspierać młodzież z terenów wiejskich, jak też szkolnictwo zawodowe, zwłaszcza te o profilu rolniczym, tak ważnym i istotnym dla naszego regionu – podkreślał Stanisław Derehajło podczas podpisywania umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

W Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach podpisanej dziś umowy będą doposażone także pracownie: informatyczna, nauki języków obcych, mechanizacji rolnictwa i przepisów ruchu drogowego oraz obsługi gości. Powiat siemiatycki nie pierwszy raz już korzysta z funduszy z RPO na wsparcie szkolnictwa zawodowego.

- Dzięki funduszom unijnym przeprowadziliśmy modernizację budynków szkolnych ale także internatu w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Wyposażyliśmy i unowocześniliśmy wiele pracowni, poprawiliśmy infrastrukturę a także bazę sportową szkół – wyliczał starosta Jan Zalewski. – Fundusze unijne to niezwykle pomocne wsparcie, bo dzięki temu szkoły zawodowe są bardziej atrakcyjne dla młodzieży. A to o nią przecież chodzi.

Sygnatariuszami umowy byli także Marek Bobel – Wicestarosta Siemiatycki oraz Walentyna Kwiatkowska – Skarbnik Powiatu.

art

facebook