Dodana: 31 lipiec 2019 14:40

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2019 18:50

10 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację szkół i budynków użyteczności publicznej

Łącznie dziewięć budynków znajdujących się w naszym regionie przejdzie głęboką termomodernizację. Będą to zarówno obiekty użyteczności publicznej, jak i komunalne budynki mieszkalne. Symboliczne czeki na inwestycje wręczyli beneficjentom w środę (31.07) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Siedem osób na tle ścianki z kolorowymi kwadratami. Trzy z nich prezentują symboliczne czeki.

Wszystkie inwestycje mają na celu zredukowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego. Skorzystają z nich przede wszystkim użytkownicy budynków objętych termomodernizacją – uczniowie, pracownicy, mieszkańcy. 
 – Termomodernizacja tych obiektów jest bardzo istotna  ze względu na ich funkcję - są to szkoły, budynki mieszkalne, pracownicze, miejsca kultu religijnego, ale równie ważną sprawą jest ochrona środowiska naturalnego – mówił marszałek Kosicki podczas spotkania.

Artur Kosicki przypomniał również, że Zarząd Województwa zwiększył alokację środków przeznaczonych na termomodernizację w konkursach RPO z 80 mln zł do 108,5 mln.
- W efekcie wszystkie pozytywnie ocenione wnioski otrzymały dofinansowanie – podkreślał.

Inwestycje w Powiecie Sokólskim

Jednym z beneficjentów programu jest Powiat Sokólski, który na termomodernizację czterech budynków otrzymał łącznie dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł. Dzięki tym pieniądzom gruntowny remont przejdzie m.in. budynek Zespołu Szkół w Suchowoli im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. -  To jeden z ostatnich budynków szkolnych, który wymaga takiej inwestycji – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko – Projekt zakłada wymianę okien, centralnego ogrzewania, dachu i oczywiście montaż fotowoltaiki.

Powiat, dzięki dofinansowaniu przeprowadzi też termomodernizację budynku po synagodze, w której powstaje centrum integracji społecznej, bloku mieszkalnego przy sokólskim szpitalu i budynku Klubu  Seniora przy ul. Lelewela.

Inwestycja będzie kosztować 7,7 mln zł, a kwota dofinansowania to 5,8 mln zł.

Ponad milion dla Gminy Szumowo

Czek na kwotę 1,2 mln zł odebrał też Wójt Gminy Szumowo Jarosław Cukierman. Tam zrealizowane zostaną dwa projekty, w ramach których zmodernizowane będą  trzy budynki: Szkoła Podstawowa w Srebrnej wraz z  pobliskim budynkiem mieszkalnym, a także obiekt  po dawnym SKR, który ma służyć za siedzibę jednej ze spółek komunalnych. 

Zmiany, które nastąpią w tych obiektach to m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych do fundamentów i wewnętrznych, stropodachów, wymiana drzwi oraz okien, regulacja hydraulicznej instalacji c.o., modernizacja oświetlenia, założenie instalacji fotowoltaicznej, wymiana podgrzewaczy elektrycznych oraz kotłowni.
Łączna kwota modernizacji na terenie gminy to 1,5 mln zł.

Jarosław Cukierman podkreślał, że realizacja drugiego projektu jest możliwa tylko dzięki zwiększeniu pieniędzy w konkursie na termomodernizację.

Zaplecze SP ZOZ WSPR w Białymstoku będzie cieplejsze i ekologiczne

Termomodernizację w swoich budynkach, dzięki dofinansowani z  RPO, przeprowadzi też Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Inwestycja będzie polegać na wymianie okien, drzwi i wrót garażowych, montażu fiksów okiennych, modernizacji instalacji c.w.u., c.o., modernizacji oświetlenia, montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w obiektach przy ul . Pogodnej.

-  Jest to zaplecze dla wszystkich naszych ambulansów. Tam też stacjonują zespoły ratownictwa medycznego- wyjaśniał dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku Bogdan Kalicki – Dzięki  tej inwestycji polepszy się obsługa mieszkańców i poprawią warunki pracowników.

Całkowita wartość wszystkich projektów wynosi 14 mln zł, a beneficjenci otrzymali prawie 10 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na ich realizację.

 

W środowym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego uczestniczyli radny wojewódzki Paweł Wnukowski i członek zarządu powiatu sokólskiego  Jerzy Białomyzy.

 

ak/bm/is

facebook