Dodana: 23 luty 2021 13:20

Zmodyfikowana: 23 luty 2021 13:20

3,7 mln z funduszy europejskich na podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców województwa

Dotacje otrzyma pięć projektów dotyczących działań wspierających osoby bezrobotne. We wtorek (23.02) marszałek Artur Kosicki podpisał umowy o dofinansowanie projektów na tego typu wsparcie.

Grafika z napisem 3 700000 zł z funduszy europejskich na podniesienie kompetencji zawodowych mieszkańców województwa

 - Osoby bezrobotne, długo nieaktywne zawodowo szczególnie wymagają specjalnie ukierunkowanego wsparcia. Wszystkie działania w dzisiaj podpisanych umowach będą realizowane przez odpowiednich ekspertów, których zadaniem jest motywacja takich osób do podjęcia zatrudnienia, do zadbania o swój rozwój i wyjście z czterech ścian. Bardzo nam, jako samorządowi województwa zależy aby te dotacje przełożyły się na więcej pewnych siebie i aktywnych zawodowo mieszkańców województwa – mówi marszałek Artur Kosicki.

W gminie Sokółka powstanie Klub Integracji Społecznej w Sokółce. Będzie to już druga edycja takiego przedsięwzięcia. Cel projektu to podniesienie kompetencji społeczno - zawodowych mieszkańców tej gminy, uaktywnienie życia zawodowego osób bezrobotnych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w odpowiednich zajęciach. Obejmie on wsparciem 80 osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Otrzymają one wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, przejdą odpowiednie kursy i szkolenia. Gmina uzyska dotacje na ten cel w wysokości blisko 1, 2 mln zł.

Stowarzyszenie Humaneo zrealizuje projekt, który obejmie swoim zasięgiem pięć powiatów. Przedsięwzięcie wesprze osoby niepracujące, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zostaną one objęte specjalnym programem usług aktywnej integracji tj. odpowiednio dopasowanymi działaniami, które mają na celu powrót do aktywności zawodowej.  Do takich zadań będzie należeć poradnictwo psychologiczne i prawne, trening umiejętności społecznych i coaching, szkolenia zawodowe, staże i zatrudnienie wspomagane. Dotacja przyznana temu projektowi to ponad 600 tys. zł.

Z kolei 50 osób z obszaru miasta Białystok otrzyma pomoc dzięki Fundacji OKNO NA WSCHÓD. Fundacja zrealizuje projekt, który obejmie osoby bezrobotne indywidualną ścieżką reintegracji społeczno – zawodowej. Będzie ona tworzona przy pomocy mentora, psychologa, doradcy zawodowego i innych specjalistów na podstawie diagnozy sytuacji problemowej i predyspozycji osób uczestniczących w projekcie. Dofinansowanie na ten projekt wynosi ponad 800 tys. zł.

Projekt Fundacji Instytut Edukacji otrzyma wsparcie w wysokości ponad 470 tys. zł i będzie motywował do podjęcia zatrudnienia 50 osób z trzech powiatów: białostockiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Obejmie on wiele zadań m. in. szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe czy zatrudnienie wspomagane.

Spółka Lanua Investments Poland zrealizuje projekt, który ma za zadanie poprawę zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku. Wsparciem zostanie objęte 40 osób, które będą mogły liczyć na wiele pomocnych działań: pomoc psychologa, spotkania motywujące do działania, pośrednictwo pracy, szkolenia i staże. Projektem będzie objęte całe województwo podlaskie a przyznana dotacja to ponad 600 tys. zł.

Podpisane we wtorek (23.02) umowy opiewają na łączną kwotę dotacji ponad 3,7 mln zł. Całkowity koszt realizacji wszystkich projektów wynosi 4,4 mln zł. Dotacje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Aneta Kursa

facebook