Dodana: 10 czerwiec 2017 08:50

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2017 08:56

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Zgodnie z utrwaloną w województwie podlaskim tradycją przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w nauce, Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu na stronę główną.jpg

Stypendium może otrzymać osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego.

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów znajduje się w zakładce dotyczącej aktualnej edycji stypendiów.

O liczbie przyznanych stypendiów decyduje Zarząd z uwzględnieniem kwoty dostępnej na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w budżecie Województwa na dany rok.

Więcej:

Urszula Wasyluk-Żukowska | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

facebook