Dodana: 31 lipiec 2009 09:22

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 19:53

Stypendyści 2007/2008

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 50 stypendiów uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2006/2007.

Wpłynęło 820 wniosków, z czego 278 stanowią laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 20 - laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 2 laureaci międzynarodowych olimpiad przedmiotowych. Pozostali to finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (167) i laureaci innych ogólnopolskich konkursów (116). 176 wniosków nie spełniło wymogów merytorycznych regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 11 października 2007 r. Nr 222, poz. 2268).  

Stypendia otrzymali:  

Daniel Bałazy, uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, zajął VIII miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i IV miejsce w Olimpiadzie Przedsiębiorczości na poziomie ogólnopolskim;

Magdalena Awksietijuk, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, laureatka II miejsca w Olimpiadzie Języka Białoruskiego na poziomie ogólnopolskim;

Kamil Hajduczenia, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, Laureat Olimpiady Historycznej na poziomie ogólnopolskim;

Rafał Śledziewski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży, otrzymał Brązowy Medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Saskatoon (Kanada) i II miejsce w Olimpiadzie Biologicznej na poziomie ogólnopolskim;

Michał Marek Siemiątkowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Laureat IV miejsca Olimpiady Geograficznej na poziomie ogólnopolskim;

Łukasz Gołaszewski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na poziomie ogólnopolskim; otrzymał wyróżnienie w zawodach II stopnia w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, I miejsce w Podlaskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie i I miejsce w  Konkursie Historycznym „Białystok – moje miasto” na szczeblu wojewódzkim;

Jan Małaszkiewicz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zajął IX miejsce w Konkursie o indeks Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, laureat Olimpiady Nautologicznej na poziomie ogólnopolskim; Finalista Olimpiady Geograficznej; otrzymał I miejsce (zespołowo), IV miejsce (indywidualnie) i nagrodę II stopnia w Podlaskim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadgimnazjalnych na szczeblu wojewódzkim oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”;

Emil Kalinowski, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem, Laureat Olimpiady Historycznej na poziomie ogólnopolskim;

Andrzej Wierciński, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Siemiatycznch, Laureat Olimpiady Biologicznej i finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na poziomie ogólnopolskim; laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na szczeblu wojewódzkim, Grand Prix w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym „Ojczyzna… to krajobraz”;

Marcin Wańczuk, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego w Toruniu;

Wojciech Danowski, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego w Toruniu;

Karol Żuchowski, uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego w Toruniu i Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Fox”; zajął IV miejsce w VIII Edycji Podlaskich Mistrzostw Ortografii na szczeblu wojewódzkim;

Krzysztof Szymczyk, uczeń Zespołu Szkół Techniczno – Rolniczych im. S. Staszica w Sejnach, Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe na poziomie ogólnopolskim; zajął II miejsce w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe na szczeblu wojewódzkim;

Marcin Milanowski, uczeń Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na poziomie ogólnopolskim; zajął II miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu wojewódzkim;

Łukasz Korona, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży, zajął VIII miejsce w Olimpiadzie Przedsiębiorczości na poziomie ogólnopolskim; wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur”;

Krzysztof Pomian, uczeń Zespołu Szkół Nr 7 im. W. Witosa w Suwałkach, Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na poziomie ogólnopolskim; zajął I miejsce w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu okręgowym;

Ewelina Wyszkowska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim, zajęła VII miejsce w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego na poziomie ogólnopolskim;

Dorota Magdalena Dorochowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach, zajęła II miejsce w Olimpiadzie Geograficznej i VI miejsce w Olimpiadzie Nautologicznej na poziomie ogólnopolskim;

Karol Serena, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zajął IV miejsce w Międzynarodowych Zawodach Geograficznych organizowanych przez National Geographic Society w Kalifornii (Stany Zjednoczone); finalista Konkursu „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” i laureat Olimpiady Geograficznej na poziomie ogólnopolskim; I miejsce w Konkursie „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” na szczeblu wojewódzkim; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”;

Arkadiusz Kuc, uczeń Gimnazjum w Mońkach, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego i Historycznego;

Urszula Włodkowska, uczennica Gimnazjum w Mońkach, zajęła IX miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w kat. c2 na szczeblu międzynarodowym; II miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych w kat. c2 na poziomie ogólnopolskim, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta”; otrzymała główną nagrodę w kat. kl. III w Kangurze Matematycznym na szczeblu wojewódzkim, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego, Biologicznego, Chemicznego, Ortograficznego;

Adam Żychowski, uczeń Gimnazjum Nr 1 im. T. Kościuszki w Zambrowie, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego, Języka Polskiego, Historycznego, zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, V-VI miejsce w Finale Gimnazjady Województwa Podlaskiego, III miejsce w Konkursie Historycznym „Epoka Prymasa Tysiąclecia” na szczeblu wojewódzkim; wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”;

Jarosław Kiryluk, uczeń Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego, Białoruskiego i Niemieckiego;

Kamila Sochańska, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Chemicznego i Fizycznego;

Agnieszka Paszkowska, uczennica Gimnazjum w Nurcu – Stacji, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Historycznego i Języka Polskiego oraz finalistka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego;

Adrian Lewczuk, uczeń Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Języka Angielskiego i Chemicznego;

Tomasz Kozłowski, uczeń Gimnazjum im. „Solidarności” w Korycinie, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Informatycznego i Języka Polskiego oraz Finalista Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz Konkursu „Lokomocja – informatyka bez granic”;

Piotr Daraszkiewicz, uczeń Gimnazjum Nr 14 w Białymstoku, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego i Chemicznego; otrzymał bardzo dobry wynik (IV miejsce w województwie podlaskim) w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”, tytuł „Kaon” w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” 2007”;

Larys Lubowicki, uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, Fizycznego, Informatycznego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” na szczeblu wojewódzkim oraz finalista Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej;

Tomasz Rogiński, uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowogrodzie, otrzymał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; finalista Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, laureat Konkursu Matematycznego „Alfik” na poziomie ogólnopolskim; laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego, Języka Polskiego;

Iwona Piłaszewicz, uczennica Gimnazjum Nr 6 z oddziałami dwujęzycznymi w Białymstoku, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Geograficznego;

Andrzej Wiktor Dunikowski, uczeń Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Zambrowie, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Historycznego, laureat II miejsca w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i II miejsca w Edycji Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” na szczeblu wojewódzkim;

Ewa Zawadzka, uczennica Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Choroszczy, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Biologicznego;

Paulina Skrodzka, uczennica Gimnazjum Nr 2 w Łomży, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i Historycznego;

Mateusz Pajer, uczeń Gimnazjum w Stawiskach, Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”; laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Chemicznego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego;

Ewa Teresa Burzyńska, uczennica Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i Matematycznego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego;

Julia Jurczuk, uczennica Gimnazjum Nr 18 im. Króla S. Batorego w Białymstoku; otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”, zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Albus” z języka angielskiego, posłanka XIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik Humanistyczny”, posiada II lokatę w Ogólnopolskim Konkursie „English High Filer 2006”; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Języka Angielskiego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Gimnazjum, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Od żołnierskiej pieśni do hymnu narodowego”;

Magdalena Szumska, uczennica Gimnazjum Nr 4 w Augustowie, otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny”; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Chemicznego,

Łukasz Łuniewski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Języka Angielskiego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego;

Piotr Gawryluk, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, Laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”; zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta”; laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Matematycznego i Historycznego, otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Od żołnierskiej pieśni do hymnu narodowego”;

Katarzyna Borkowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Białymstoku, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Polskiego i Języka Angielskiego, zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chórów A Capella Dzieci i Młodzieży, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Chrześcijańskiej „Kairos”;

Maciej Maksymczuk, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 37 w Białymstoku, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego;

Katarzyna Zabłocka, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i Matematycznego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego;

Ewelina Zalewska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie, Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego i Historycznego;

Jakub Stefan Szydłowski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Mońkach, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Matematycznego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Kangur Matematyczny”;

Dariusz Rogiński, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. A. Mickiewicza w Grajewie, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Historycznego;

Piotr Zaremba, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku, otrzymał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Matematycznego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego;

Piotr Krajewski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. J. Twardowskiego w Białymstoku, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Informatycznego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Języka Angielskiego, zajął V miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” na szczeblu wojewódzkim;

Filip Leszczyński, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 14 w Białymstoku, Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Języka Angielskiego;

Kamil Dębowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Przerośli, Laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”; laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny”; laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum;

Gratulujemy i życzymy, aby te stypendia były krokiem naprzód w Waszym rozwoju, abyście w przyszłości mogli sięgać po najwyższe zaszczyty i funkcje.

Relacja z Gali

facebook