Dodana: 14 październik 2009 08:29

Zmodyfikowana: 14 październik 2009 08:29

Stypendyści 2009-2010

9 października 2009 r. o godz. 11.00 w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się gala, podczas której zostały wręczone stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce.

To już trzecia edycja stypendiów. W roku szkolnym 2009/2010 otrzymało je 67 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa.

W uroczystości, oprócz władz reprezentowanych przez: Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, Jacka Piorunka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego oraz radnych, udział wzięli również licznie przybyli dyrektorzy szkół i placówek oraz rodzice.

- Dziś na sali znaleźli się Ci, którzy najbardziej zasłużyli na to żebyśmy im te stypendia przekazali. Znaleźli się Ci, w których rękach jest przyszłość naszego regionu. Taka inwestycja w przyszłość to jest coś najbardziej chyba cennego. Pieniądze, które możemy przeznaczyć na rzeczy bieżące nie procentują tak, jak inwestycja w talent, w naukę, w rozwój tego czego dzisiaj nie da się zmierzyć. Tylko narody o wysokim stopniu cywilizacji, które rozumieją jak ważne jest inwestowanie w naukę, w młodzież mają przed sobą wielką przyszłość – powiedział marszałek Jarosław Dworzański otwierając uroczystość.

Uroczystostą galę wręczenia stypendiów uświetnił występ uzdolnionych artystycznie młodych ludzi, również stypendystów Marszałka. Mieliśmy okazję podziwiać talenty Rodziny Lipskich – Marka i Łukasza – Stypendystów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej w 2008 roku oraz Pawła – Stypendystę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2009 roku. Młodzi artyści wystąpili w repertuarze:

  • Intermezzo J. Brahmsa – w wykonaniu Marka Lipskiego,
  • Piosenka „Kołysanka dla okruszka” S. Krajewskiego – w wykonaniu Łukasza Lipskiego, akompaniament Paweł Lipski,
  • Piosenka z repertuaru „Piwnicy pod Baranami” – „Tutaj jestem, gdzie byłem...” – w wykonaniu Łukasza Lipskiego, akompaniament Paweł Lipski,
  • Oblivion A. Piazzoli – w wykonaniu Pawła Lipskiego.

Symboliczne dyplomy otrzymali z rąk marszałków Jarosława Zygmunta Dworzańskiego oraz Jacka Piorunka następujący młodzi ludzie:

Piotr Bajko, uczeń Technikum Mechanicznego w Białymstoku, laureat II miejsca Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii: usprawnienia softwarowo- techniczne na szczeblu ogólnopolskim (tytuł Młody Innowator)

Marcin Bagiński, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, laureat Olimpiady Geograficznej, Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki oraz Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” na szczeblu ogólnopolskim; uzyskał wynik wyróżniający w eliminacjach okręgowych Olimpiad: Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej; zajął VI miejsce w Podlaskim Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Turystyce

Armand Bajaka, uczeń Gimnazjum Nr 6 w Łomży, laureat Konkursów: Chemicznego i Fizycznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Marcin Baran, uczeń Gimnazjum Nr 6 Białymstoku, laureat Konkursów: Języka Francuskiego i Geograficznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego; otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Ogólnopolskim Konkursie English Ace 2009, bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie English Ace 2009; laureat Ogólnopolskiego Konkursu Albus z języka angielskiego

Paulina Barwikowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, laureatka Konkursów: Języka Polskiego, Niemieckiego oraz Historycznego na szczeblu wojewódzkim; zajęła I miejsce w Konkursie Ortograficznym Szkół Podstawowych „Mistrz Ortografii Miasta Łomża”

Andrzej Białokozowicz, uczeń Gimnazjum Nr 7 PTO w Białymstoku, laureat Konkursów: Matematycznego, Fizycznego i Informatycznego oraz finalista Konkursu Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał dyplom za udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (III miejsce w powiecie, III miejsce w województwie), wyróżnienie w Konkursie „Multitest” z matematyki oraz „Panda” z języka angielskiego, wyniki: bardzo dobry w „Alfiku Matematycznym” i Konkursie Języka Angielskiego „Fox”, dobry w „Alfiku Humanistycznym” i „Omnibusie”, laureat Olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego (Olimpus, sesja wiosenna i zimowa) na poziomie ogólnopolskim; zajął III miejsce w zawodach programistycznych rozgrywanych podczas warsztatów informatyczno-matematycznych zorganizowanych przez Podlaskie Stowarzyszenie na rzecz uzdolnionych oraz IV miejsce w kraju w Konkursie „Kangur Matematyczny”; laureat III stopnia w Międzynarodowym Konkursie „Test Matematyka Plus”

Zuzanna Błahuszewska, uczennica Gimnazjum Nr 1 w Sokólce, laureatka Konkursów: Języka Angielskiego, Historycznego i Ortograficznego „Liga Ortograficzna” oraz finalistka Konkursu Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim

Paweł Bujnowski, uczeń Technikum Mechanicznego w Białymstoku, laureat I miejsca Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii: pomysł techniczny na szczeblu ogólnopolskim (tytuł Młody Innowator); zajął VI miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Witali Bułatow, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku, laureat Konkursów: Języka Polskiego, Matematycznego i Języka Rosyjskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał dyplom za udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (V miejsce w powiecie, V miejsce w województwie) na poziomie ogólnopolskim oraz bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Szczepan Buzun, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii: usprawnienia softwarowo- techniczne na szczeblu ogólnopolskim (tytuł Młody Innowator)

Marta Chojnowska, uczennica Gimnazjum w Mońkach, laureatka Konkursów: Chemicznego, Matematycznego, Języka Polskiego i Ortograficznego oraz finalistka Konkursu Angielskiego na szczeblu wojewódzkim

Piotr Czajkowski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 STO w Białymstoku, laureat Konkursów: Matematycznego, Informatycznego i Języka Niemieckiego oraz finalista Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; zajął I miejsce w województwie wśród szkół podstawowych w Konkursie Języka Niemieckiego „Schwarz-rot-gold”; laureat Olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego (Olimpus, sesja wiosenna) i języka niemieckiego „Geniusz” na poziomie ogólnopolskim; otrzymał dyplom za udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (III miejsce w powiecie, III miejsce w województwie) oraz wyróżnienia: w Ogólnopolskim Konkursie „Multitest” z języka angielskiego i Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Wojciech Danowski, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Chemicznej oraz Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Chemicznym zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską oraz zajął X miejsce w Konkursie Chemicznym dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

Kamil Dębowski, uczeń Gimnazjum Nr 3 w Suwałkach, laureat Konkursów: Matematycznego, Informatycznego i Fizycznego na poziomie wojewódzkim; laureat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych, Ogólnopolskiego Konkursu MAT 2009 oraz Alfika Matematycznego (I miejsce w województwie podlaskim, a III miejsce w kraju) na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; realizuje indywidualny tok nauki z matematyki na poziomie II klasy liceum ogólnokształcącego – ocena celująca

Maciej Ignacy Dołęgiewicz, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Historycznej na poziomie ogólnopolskim

Dorota Magdalena Dorochowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, laureatka Olimpiady Geograficznej oraz finalistka Olimpiady Nautologicznej na szczeblu ogólnopolskim; otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Julianna Dorosz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim, laureatka I miejsca Olimpiady Języka Rosyjskiego na szczeblu ogólnopolskim

Kacper Drejer, uczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach, laureat Konkursów: Języka Polskiego i Historycznego oraz finalista Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim

Oksana Fiedoruk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Anna Fiłończuk, uczennica Technikum Zawodowego Nr 8 w Białymstoku, laureatka Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie na szczeblu ogólnopolskim

Joanna Gawryluk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Historycznej oraz konkursu „Petit Nicolas et les vacances a la polonaise” na szczeblu ogólnopolskim; otrzymała dyplom za udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych

Piotr Gawryluk, uczeń Katolickiego Gimnazjum w Białymstoku, laureat Konkursu Geograficznego, Informatycznego i Fyzycznego ma szczeblu wojewódzkim; otrzymał dyplom laureata w Olimpiadzie przedmiotowej z fizyki (Olimpus, sesja zimowa), wyróżnienie w Konkursach: Pingwin i Multitest z matematyki na poziomie ogólnopolskim oraz tytuł „Kaon” w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym ”Lwiątko” i w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Joanna Gierasimiuk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,  laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Michał Goworko, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku, laureat Konkursów:  Informatycznego i Matematycznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Katarzyna Gulko, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Języka Polskiego, Historycznego i Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim

Andrzej Iwaniuk, uczeń Technikum Leśnego w Białowieży, laureat III miejsca eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: leśnictwo

Adrian Jaskółka, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat
I miejsca Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej Krajów Bałtyckich; laureat II miejsca Olimpiady Informatycznej na szczeblu ogólnopolskim; laureat II miejsca w Podlaskim Turnieju w Programowaniu Zespołowym oraz I miejsca w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej; uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Marta Kaczan, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej oraz finalistka Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych na szczeblu ogólnopolskim; zajęła VI miejsce w Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii; otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” i nagrodę pierwszego stopnia (zespołowo I miejsce) w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej

Paweł Kaczmarski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 w Białymstoku, laureat Konkursów: Historycznego i „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1921 – 1945. Od traktatu ryskiego do konferencji poczdamskiej”; otrzymał wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Życie i czyny Matrszałka Józefa Piłsudskiego”

Aleksandra Kalina, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Mikołaj Kamiński, uczeń Gimnazjum Nr 6 w Łomży, laureat Konkursów: Matematycznego i Fizycznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego; otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, tytuł Taon w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” oraz bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie MAT 2009

Gabriela Karpiesiuk, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 45 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Historycznego oraz finalistka Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim; zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Szkół Muzycznych I st. i II miejsce w Regionalnym Konkursie z kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I st.; otrzymała nagrodę oraz nagrodę Grupy MoCarta w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Kameralnej dla uczniów szkół muzycznych I st.

Aleksandra Kiryluk, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 6 w Hajnówce, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Języka Białoruskiego oraz finalistka Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; laureatka I stopnia z wyróżnieniem Konkursu „Test Oxford Plus” na poziomie ogólnopolskim

Paweł Komorowski, uczeń Gimnazjum Nr 17 w Białymstoku, laureat Konkursów: Informatycznego i Fizycznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego; otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz tytuł Taon w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”

Natalia Kondratiuk-Świerubska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Paweł Krzysztof Kosiński, uczeń Technikum Leśnego w Białowieży, laureat eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: leśnictwo (I miejsce w eliminacjach okręgowych)

Stanisław Kostyra, uczeń Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Białymstoku, laureat Konkursów: Języka Polskiego, Historycznego oraz finalista Konkursu Geograficznego na szczeblu wojewódzkim; zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego”; laureat Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945. Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej” na poziomie wojewódzkim (finalista szczebla ogólnopolskiego); zajął I miejsce w Olimpiadzie przedmiotowej z historii (Olimpus, sesja jesienna i zimowa) oraz III miejsce w Konkursie „Multitest” z historii na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał dyplom za udział w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (I miejsce w powiecie, VII miejsce w województwie) oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Artur Kośnik, uczeń Gimnazjum Nr 6 w Łomży, laureat Konkursów: Biologicznego i Chemicznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Olimpiady Geograficznej na poziomie ogólnopolskim

Robert Kozikowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat III miejsca Olimpiady Informatycznej na poziomie ogólnopolskim; zajął I miejsce w Regionalnym Konkursie Informatycznym oraz Podlaskim Turnieju w Programowaniu Zespołowym

Anna Monika Kozłowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Niemieckiego oraz finalistka Konkursu Matematycznego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta i Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Siódemeczka”

Agata Kurcewicz, uczennica Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Języka Niemieckiego, Języka Polskiego oraz Ortograficznego na szczeblu wojewódzkim; finalistka Wojewódzkiego Konkursu „U wrót Europy”; otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Pingwin”

Jerzy Kurowicki, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiad: „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” i „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz finalista Olimpiady Historycznej na szczeblu ogólnopolskim

Kamila Łojewska, uczennica Technikum Nr 2 w Augustowie, laureatka eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

Kamila Łuba, uczennica Technikum Nr 1 w Rudce, laureatka eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe (III miejsce w eliminacjach okręgowych)

Michał Makarewicz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat II miejsca Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej Krajów Bałtyckich; laureat II miejsca Olimpiady Informatycznej na szczeblu ogólnopolskim; zajął I miejsce w Podlaskim Turnieju w Programowaniu Zespołowym na szczeblu wojewódzkim; otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Edyta Markiewicz, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim, laureatka III miejsca Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Hubert Markowski, uczeń Gimnazjum Nr 2 STO w Białymstoku, laureat Konkursów: Matematycznego i Fizycznego oraz finalista Konkursów: Geograficznego, Języka Polskiego i Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; laureat Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła” (I miejsce w powiecie, I miejsce w województwie), finalista Konkursu Fizycznego „Pryzmat” na poziomie ogólnopolskim; otrzymał dyplom laureata w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz tytuł Taon w Polsko – Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko”

Ewelina Mendalka, uczennica Gimnazjum w Zambrowie, laureatka Konkursów: Historycznego i Języka Polskiego oraz finalistka Konkursów: Geograficznego  Fizycznego na szczeblu wojewódzkim; laureatka Olimpiad przedmiotowych: z chemii (Olimpus, sesja wiosenna) oraz biologii (Olimpus, sesja wiosenna) na poziomie ogólnopolskim

Adam Michalski, uczeń Technikum Mechanicznego w Białymstoku, laureat I miejsca Olimpiady Innowacji Technicznych w kategorii: pomysł techniczny na szczeblu centralnym (tytuł Młody Innowator)

Filip Jacek Michałowski, uczeń Gimnazjum Nr 3 BTO w Białymstoku, laureat Konkursów: Języka Angielskiego i Chemicznego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego; otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, bardzo dobry wynik w Ogólnopolskich Konkursach: Alfik Matematyczny, Ekologicznym EKO-PLANETA, Języka Angielskiego FOX i English Ace 2009 i dobry w Ogólnopolskim Konkursie English High Flier 2008

Alicja Mirończuk, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Języka Rosyjskiego na szczeblu ogólnopolskim; zajęła II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o Marii Skłodowskiej – Curie oraz otrzymała wyróżnienie w Konkursie „Mistrz Gramatyki Języka Rosyjskiego”

Mateusz Niewiński, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; otrzymał nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz wyróżnienie Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń za najlepszą pracę o tematyce ryzyka i ubezpieczeń w finale Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; finalista Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków za pracę „Zastosowanie ciągu Fibonacciego do analizy rynków walutowych”

Kamil Olszewski, uczeń Gimnazjum Nr 6 w Łomży, laureat Konkursów: Geograficznego i Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921 – 1945. Od traktatu ryskiego do konferencji poczdamskiej” na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego konkursu Historycznego

Grzegorz Przeździecki, uczeń Technikum Nr 1 w Rudce, laureat eliminacji centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja zwierzęca; zwycięzca eliminacji wojewódzkich Olimpiady Młodych Producentów Rolnych (finalista krajowy)

Natalia Rećko, uczeń Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Biologicznego i Historycznego na szczeblu wojewódzkim; finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Magdalena Sakowicz, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Karol Serena, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat eliminacji centralnych Olimpiady Przedsiębiorczości; finalista Olimpiad: Geograficznej oraz Wiedzy Ekonomicznej na poziomie ogólnopolskim

Piotr Sieliwonik, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości na szczeblu ogólnopolskim

Magdalena Stasiewicz, uczennica Gimnazjum Nr 17 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Biologicznego, Informatycznego, Chemicznego i Fizycznego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała tytuł „Kaon” w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”; zajęła I miejsce w „Potyczkach matematycznych dla szkół gimnazjalnych” zorganizowanych w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Łukasz Szczerbiński, uczeń  Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, laureat Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego oraz finalista Olimpiady Chemicznej na szczeblu ogólnopolskim

Marta Szymańczyk, uczennica Technikum Nr 1 w Rudce, laureatka eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe (II miejsce w eliminacjach okręgowych)

Mateusz Talarek, uczeń Technikum Nr 2 w Rudce, laureat eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: agrobiznes (II miejsce w eliminacjach okręgowych)

Anna Tomaszewska, uczennica Technikum w Krzyżewie, laureatka eliminacji ogólnopolskich Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: agrobiznes; zajęła IV miejsce w województwie w Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Turystyce, a tym samym otrzymała tytuł finalisty

Łukasz Trojan, uczeń Technikum w Krzyżewie, laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: agrobiznes oraz finalista Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Turystyce na szczeblu ogólnopolskim

Łukasz Truszkowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, otrzymał brązowy medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Japonii; laureat I stopnia Olimpiady Biologicznej oraz Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego na szczeblu ogólnopolskim

Konrad Wiktor Tyszko, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Łomży, laureat Konkursów: Języka Niemieckiego i Biologicznego na szczeblu wojewódzkim

Piotr Zaremba, uczeń Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku, laureat Konkursów: Historycznego i Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim; finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego; laureat Wojewódzkim Konkursu Wiedzy Biblijnej; zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Sztuce

Marszałek pogratulował stypendystom, ich nauczycielom i rodzicom, bo jak podkreślił, jest to ich wspólny sukces.

Na zakończenie członek Zarządu Jacek Piorunek podziękował wszystkim przybyłym gościom i pogratulował stypendystom. Zachęcił także do ubiegania się o stypendia w ramach projektu “Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”- poddziałanie 9.1.3 POKL.  

***

WAŻNE!

Szanowni Stypendyści

Do końca listopada osoby, które nie posiadają jeszcze Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), powinny go dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego, pok. 307 bądź telefonicznie: 085 74 97 536.

W przypadku studentów (słuchaczy) I roku w terminie do 25 września 2009 roku należy złożyć również zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia nauczycieli o rozpoczęciu studiów lub nauki.

facebook