Dodana: 5 listopad 2014 10:08

Zmodyfikowana: 1 luty 2016 09:05

Stypendyści unijni 2014

W dniu 4 listopada 2014 roku podczas posiedzenia Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu stypendiów uczniom, których formularze zgłoszeniowe zostały najlepiej ocenione w tegorocznej edycji projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014".

Projekt ten, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, ma na celu wsparcie szczególnie uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczących się na terenie województwa podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a odnoszących sukcesy w zakresie nauk preferowanych: matematyczno – przyrodniczych i zawodowo-technicznych oraz mieszkających na obszarach wiejskich.

Nabór formularzy zgłoszeniowych trwał do 15 lipca 2014 r., wpłynęły 693 wnioski. Przyznano 230 stypendiów w kwocie 4 000 zł każde, co daje łączną kwotę 920 000 złotych.

Stypendia finansowane są w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6% z budżetu państwa i w 2,4% z budżetu województwa podlaskiego.

Pliki do pobrania

facebook