Dodana: 24 październik 2012 08:36

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2016 15:20

Stypendyści unijni 2012

We wtorek, 23 października 2012 r., Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu 200 uczniom stypendiów w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" - poddziałanie 9.1.3 POKL.

Jego zadaniem jest wsparcie przede wszystkim młodzieży szczególnie uzdolnionej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie, zwłaszcza w zakresie nauk preferowanych: matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących obszary wiejskie.

Do Urzędu wpłynęło 619 wniosków. Przyznano 200 stypendiów w kwocie 425 zł na okres 10 miesięcy wypłacanych przelewem w jednej transzy.

Stypendia finansowane są w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6% z budżetu państwa i w 2,4% z budżetu województwa podlaskiego.

Ważne! Szanowni Stypendyści!

Osoby które otrzymały stypendium zapraszamy na podpisanie umowy stypendialnej w terminie 12-16 listopada 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku do pokoju 030 (parter), (poniedziałek 8:30 –15:30 wtorek - piątek 8:00 – 15:00).

Do podpisania umowy potrzebne będą:

  • dowód osobisty osoby pełnoletniej bądź rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej,
  • numer konta bankowego ucznia bądź rodzica,
  • wypełniony druk „dane stypendysty do podpisania umowy”
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

 

Pliki do pobrania

facebook