Dodana: 3 październik 2011 10:48

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2016 15:24

Stypendyści unijni 2011

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego 28 września 2011 r. przyznano stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011” – Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 – 2013.

Jego zadaniem jest wsparcie przede wszystkim młodzieży szczególnie uzdolnionej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie, zwłaszcza w zakresie nauk preferowanych: matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących obszary wiejskie.

Do Urzędu wpłynęło 358 wniosków. Przyznano 200 stypendiów w kwocie 400 zł na okres 10 miesięcy wypłacanych przelewem w jednej transzy.

Stypendia finansowane są w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5% z budżetu państwa i w 1,5% z budżetu województwa podlaskiego.

Pliki do pobrania

facebook