Dodana: 26 listopad 2009 09:48

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 13:17

Stypendyści unijni 2009

Znamy już stypendystów, którzy otrzymali wsparcie w ramach Regionalnego programu pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013.

Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy w kwocie 300 zł wypłaconych w jednej transzy w formie przelewu na rachunek bankowy Stypendysty lub rodzica (opiekuna prawnego) do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Gratulujemy!

Pliki do pobrania

facebook