Dodana: 23 listopad 2010 14:24

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 13:30

Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009-2014" - poddziałanie 9.1.3 POKL

Wspierając i prowadząc działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, w latach 2009 - 2014, Zarząd Województwa Podlaskiego przyznawał stypendia w ramch projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" – poddziałanie 9.1.3 POKL.

Jego zadaniem było wsparcie przede wszystkim młodzieży szczególnie uzdolnionej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie, zwłaszcza w zakresie nauk preferowanych: matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących obszary wiejskie.

Stypendia były przyznawane według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/467/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów" (Dz. Urz. Woj. Podl. 2014. 1487).

Ważne!!!

W związku z zakończeniem projektu w I kwartale 2015 r. stypendia nie będą przyznawane w latach następnych!

Pliki do pobrania

facebook