Dodana: 30 wrzesień 2014 09:24

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 14:57

I edycja

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii jest ogólnopolskim konkursem historycznym adresowanym do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska.

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej przypadającej na dwie dekady (1970-1990), które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski oraz Europy środkowo-wschodniej – zauważa Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności. Liczymy na to, że zarówno ciekawa formuła konkursu, jak i atrakcyjne nagrody, zachęcą uczniów do wzięcia w nim udziału.

Podstawę organizacyjną konkursu stanowi regulamin. Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski lat 1970-1990.

W etapie szkolnym oraz wojewódzkim uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich troje najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę.

W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które walczyć będą o wygraną. Dwa miesiące przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zaproszone zostaną na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności. Finał pierwszej edycji konkursu odbędzie się 4 czerwca 2013 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Członkowie zwycięskiej drużyny w nagrodę otrzymają promesę indeksu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, po jednym na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w instytucji państwowej. Szkoły, których uczniowie będą laureatami I edycji konkursu, uhonorowani zostaną specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem, a nauczyciele prowadzący nagrodami rzeczowymi.

Współorganizatorem konkursu jest Województwo Podlaskie, które przewodniczy również Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje poparcie dla projektu wyraził również Lech Wałęsa, który przyjął rolę honorowego patrona konkursu. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, a partnerami Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność oraz Uniwersytet Gdański.

Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie co dwa lata.

Rejestracja szkół potrwa do 31 października. Etap szkolny zostanie zorganizowany jesienią, 27 listopada 2012 r.

Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Romanowicz | 509 327 892
m.romanowicz@fcs.org.pl | kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook