Dodana: 7 luty 2008 11:59

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 11:39

Prawdą człowieka jest to, co czyni go człowiekiem – Antoine de Saint-Exupéry

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej, stworzono Program Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego do 2013 r., będący aktualizacją „Programu Rozwoju Edukacji Województwa Podlaskiego na lata 2002 - 2007”, którego cele i ogólne kierunki działań z zakresu szkolnictwa są osią priorytetową „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku” oraz „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”.

Prace nad w/w dokumentem, odbywały się w dwóch etapach.

W pierwszym – dokonano szczegółowej diagnozy aktualnego stanu edukacji w województwie podlaskim. Za źródło informacji posłużyły dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz materiały przekazane przez samorządy gmin, miast i powiatów, a także Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Drugi etap niniejszego dokumentu wyznacza cele strategiczne programu, przy opracowaniu których pomocnymi były współpraca i wymiana doświadczeń przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz uczelni wyższych z terenu województwa podlaskiego, a także dokumenty planistyczne odnoszące się do obszarów województwa podlaskiego oraz rządowe dokumenty programowe:

 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku,
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,
 • Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku,
 • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013,
 • Program Operacyjny „Wykształcenie i Kompetencje” Narodowy - Plan Rozwoju 2007-2013,
 • Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013,
 • Edukacja i szkolenia 2010,
 • Krajowa Strategia Zatrudnienia 2007-2013.

Ponadto, w pracach nad programem wykorzystano dokumenty będące dorobkiem Wspólnoty Europejskiej:

 • Deklaracja Bolońska z 19 czerwca 1999 r.,
 • Deklaracja Kopenhaska – Deklaracja Europejskich Ministrów ds. - Kształcenia Zawodowego i Szkoleń oraz Komisji Europejskiej w sprawie zwiększonej współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkoleń, Kopenhaga 29 – 30.11.2002,
 • Europejska Agenda Społeczna z 2000 r.,
 • Europejska Strategia Zatrudnienia 2004-2010,
 • Europejska Strategia Integracji Społecznej,
 • Europejska Strategia Ochrony Socjalnej.

Podczas tworzenia programu niezwykle ważna była pamięć o najważniejszym i podstawowym odbiorcy wszelkich działań w zakresie edukacji, którym jest uczeń. Patrząc przez pryzmat złożoności prawodawstwa i struktur związanych z systemem edukacji, ten najważniejszy w nim podmiot pozostaje nieraz na samym końcu. Dlatego zostały dołożone wszelkie starania, aby prowadzone przez województwo działania stały w zgodzie z dobrem każdego ucznia oraz służyły jego najpełniejszemu rozwojowi.

 

Pliki do pobrania

facebook