Dodana: 1 kwiecień 2016 15:15

Zmodyfikowana: 1 kwiecień 2016 15:15

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Rozumiem! Odkrywam! Wygrywam!”

Dnia 1 kwietnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację „Syriusz” w Białymstoku pn.: „Rozumiem! Odkrywam! Wygrywam!”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki 
lub na adres e-mail: ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Oferta do pobrania:

facebook