Dodana: 10 sierpień 2016 11:22

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2016 11:22

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Organizacja X Sejmiku Szkół Karpackich”

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Organizacja X Sejmiku Szkół Karpackich”.

Dnia 9 sierpnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino w Lubieniu pn.: „Organizacja X Sejmiku Szkół Karpackich”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl w terminie do 17 sierpnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania w załączniku.

Pliki do pobrania

facebook