Dodana: 26 styczeń 2016 13:56

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2016 14:18

Nagrody 2013

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym w naszym sercu, stanowi także wspólne dobro całego naszego społeczeństwa. Szkoła jest miejscem, gdzie odkrywane są zdolności i dzięki pracy wykwalifikowanej kadry pedagogicznej są one odpowiednio kształtowane.

Dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi najwyższą wartość każdej społeczności i jest nadzieją na lepsze jutro.

Z tej okazji Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie:

  • Bożenie Arcimienko – Wicedyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
  • Krzysztofowi Cisowi – Nauczycielowi przedmiotów zawodowych i języka migowego Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
  • Mirosławowi Krajewskiemu – Wicedyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
  • Barbarze Roszkowskiej – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku,
  • Iwonie Gałczyk – Dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży,
  • Jackowi Zbigniewowi Górnikiewiczowi – Dyrektorowi Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

Podczas uroczystości w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Jacek Piorunek - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego uhonorował wspomniane osoby oraz Panią Grażynę Wiktorię Citko – Dyrektora Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku za zaangażowanie i zarządzanie szkołą.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzymy cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Zawód, który wybraliście, wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. Za tę ciężką i jakże odpowiedzialną pracę należą się Państwu wyrazy szacunku i uznania.

facebook