Dodana: 26 styczeń 2016 13:56

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2016 13:56

Nagrody 2011

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 58/714/2011 z dnia 11 października 2011 r. przyznał nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nagrody otrzymały następujące osoby:

1) Panu Józefowi Czaczkowskiemu –Nauczycielowi Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
2) Pani Ewie Czyżewskiej – Kierownikowi Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
3) Pani Krystynie Grabowskiej - Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
4) Pani Krystynie Harasimowicz – Wicedyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
5) Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu – Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.
6) Pani Bożenie Kowalewskiej – Kierownikowi Filii w Kolnie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

Marszałek Województwa Podlaskiego przyznał również nagrodę za zaangażowanie i zarządzanie szkołą Pani Grażynie Wiktorii Citko – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

W tym roku uroczyste wręczenie Nagród odbyło się podczas obchodów 55-lecia Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

facebook