Dodana: 26 styczeń 2016 13:55

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2016 14:12

Nagrody 2009

Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego przyznano w 2009 r. nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze następującym dyrektorom i nauczycielom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym pozostaje Samorząd Województwa Podlaskiego:

  1. Pani Dorocie Marii Andruczyk – Dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach.
  2. Pani Halinie Brześkiewicz – Dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.
  3. Pani Krystynie Grabowskiej – Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
  4. Pani Dorocie Koncewicz – Kierownikowi szkolenia praktycznego zatrudnionemu w Policealnej Szkole Medycznej w Suwałkach.
  5. Panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu - Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Gratulujemy!

facebook