Dodana: 26 styczeń 2016 13:55

Zmodyfikowana: 26 styczeń 2016 13:55

Nagrody 2008

W 2008 roku przyznano nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze następującym dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego:

  1. Pani Barbarze Roszkowskiej – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.
  2. Pani Iwonie Puciłowskiej – Dyrektorowi Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży.
  3. Pani Oldze Topolewskiej – nauczycielowi zatrudnionemu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
  4. Pani Ewie Schramm – nauczycielowi zatrudnionemu w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży.
  5. Pani Marzenie Dorocie Zolnik – nauczycielowi zatrudnionemu w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży.

Serdecznie gratulujemy!

facebook