Dodana: 17 październik 2017 10:11

Zmodyfikowana: 17 październik 2017 10:11

Nagrody 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczyli pięciu pedagogom i pracownikom dydaktycznym Nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Uroczystość miała miejsce w piątek 13 października, tuż przed rozpoczęciem Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom województwa podlaskiego za ich codzienną pracę w zakresie rozwoju dzieci, młodzieży, ich edukacji i wychowania – składał życzenia nauczycielom Jerzy Leszczyński.

- Dzisiaj specjalnie chcemy uhonorować wyróżniających się pedagogów, pracowników dydaktycznych z jednostek podległych samorządowi województwa podlaskiego – dodał Bogdan Dyjuk.

Nagrody otrzymali:

  1. Grażyna Wiktoria Citko – dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
  2. Zbigniew Kossakowski - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
  3. Wiktoria Blakicka - wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,
  4. Maria Magdalena Ferenc – kierownik pracowni technologii informacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,
  5. Urszula Jolanta Roman – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

- Serdecznie wszystkim Państwu gratulujemy i dziękujemy za waszą ciężką pracę i trud wkładany w edukację młodzieży. W końcu „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – zacytował Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jarosław Dworzański, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

facebook