Dodana: 10 czerwiec 2020 09:38

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2020 09:38

Marszałek pogratulował rektorowi UwB

Reelekcji na stanowisko rektora Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) prof. Robertowi Ciborowskiemu pogratulował marszałek Artur Kosicki. Wręczając list gratulacyjny podczas wtorkowego (9.06) spotkania w urzędzie marszałkowskim, podkreślał dotychczasowe dokonania UwB, które plasują ją w gronie najlepszych uczelni humanistycznych w Polsce.

Ilustracja do artykułu Marszałek z rektorem UwB (2 of 3).jpg

Decyzję o reelekcji prof. Roberta Ciborowskiego, zajmującego przez ostatnią kadencję stanowisko rektora uczelni, podjęło w piątek (5.06.) Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. Po raz pierwszy w historii UwB wybory odbyły się zdalnie. Prof. Ciborowski otrzymał 93 spośród 98 ważnie oddanych głosów.

Jak podkreślił w liście gratulacyjnym marszałek Artur Kosicki, decyzję Kolegium Elektorów przyjął jako „szczególny wyraz szacunku oraz uznania dla jakości i sposobu kierowania uczelnią”.

- Ogromną radość i dumę władz samorządowych województwa podlaskiego budzi fakt, że Uniwersytet w Białymstoku osiągnął wysoki poziom kształcenia, stając się wyjątkowo atrakcyjnym i prestiżowym miejscem do studiowania – podkreślił marszałek.

W kolejnym okresie sprawowania przez prof. Ciborowskiego funkcji rektora UwB życzył, by zaowocował on dalszym, dynamicznym rozwojem uczelni.

fot. i tekst: Małgorzata Sawicka


Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem UwB, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Pierwsza kadencja rektorska prof. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej (2012– 2016) był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005-2012) oraz prodziekana (2002-2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

facebook