Dodana: 19 luty 2008 10:30

Zmodyfikowana: 12 styczeń 2016 11:41

Szkoły policealne

Szkoły policealne to szkoły o okresie kształcenia nie dłuższym niż 2,5 roku, obejmujące nauczaniem osoby posiadające wykształcenie średnie, bez wymogu zdanego egzaminu maturalnego. Przygotowują teoretycznie i praktycznie wykwalifikowaną kadrę na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Umożliwiają uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Kształcą młodzież i dorosłych w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym.

facebook