Dodana: 30 maj 2019 13:19

Zmodyfikowana: 30 maj 2019 13:19

Prorektor PB w Radzie Doskonałości Naukowej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej, pracownik Wydziału Elektrycznego został członkiem Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ, który działać ma na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w dziedzinie sztuki i tytułu profesora. Pierwsza kadencja rozpocznie się 1 czerwca. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Prof. Andrzej Sikorski za biurkiem.

W RDN zasiądzie 141 członków wybranych w kwietniowych wyborach (12 - 30 kwietnia 2019 roku). Na liście uprawnionych do głosowania było ponad 28 tysięcy naukowców - osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Udział w wyborach wzięło 18 tys. z nich (63%). Wybory do Rady odbyły się poprzez elektroniczny system wyborczy: radon.opi.org.pl.

Głosowanie przeprowadzono odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski jest jednym z trzech przedstawicieli dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika.

W gronie członków Rady znalazło się również dwoje rekomendowanych przez Politechnikę Białostocką kandydatów - pracowników naukowych innych ośrodków akademickich. W dyscyplinie inżynieria biomedyczna nominację do RDN uzyskała prof. Ewa Krystyna Piętka z Politechniki Śląskiej, w dziedzinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - prof. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej.

Informacje o prof. Andrzeju Sikorskim - link.

facebook