Dodana: 26 listopad 2019 08:46

Zmodyfikowana: 29 listopad 2019 11:44

"Każdy człowiek posiada zdolności, trzeba tylko pomóc mu je ujawnić". 7 dekad Politechniki Białostockiej

Największa podlaska uczelnia techniczna świętuje 70-lecie istnienia. Co roku na przełomie listopada i grudnia na Politechnice Białostockiej odbywa się uroczyste posiedzenie Senatu. Wręczane są odznaczenia państwowe, nagrody i podziękowania. Odbywają się promocje doktorskie, gratulacje odbierają nowi profesorowie i doktorzy habilitowani. W środę (27.11) wręczone zostaną statuetki Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej.

Ilustracja do artykułu PB_CNK.jpg

Wieczorem o godz. 19:00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się widowisko artystyczne "Lista przebojów Politechniki Białostockiej". W muzycznej oprawie hitów, zaaranżowanych przez Maxa Fedorova na zespół instrumentalny oraz Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Wioletty Miłkowskiej, na scenie zaprezentują się studenci i pracownicy PB, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego PB, Radia Akadera oraz goście z Chin. Bohaterowie widowiska wystąpią w kostiumach zaprojektowanych przez Elwirę Horosz, w choreografii opracowanej przez Karolinę Garbacik. Gościnnie wystąpi Damian Aleksander, całość poprowadzi Marek Sierocki.

70 lat Politechniki Białostockiej

Początki Politechniki Białostockiej były niezwykle trudne. Uczelnia - wówczas Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Białymstoku - powstała w powojennej Polsce, brakowało specjalistów i bazy lokalowej. Pierwszym rektorem uczelni został mgr inż. Karol Białkowski, przewodniczący lokalnego Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej. Zajęcia odbywały w wynajmowanych pomieszczeniach, a pomoce dydaktyczne i fachowa literatura były nieosiągalne.

W listopadzie 1951 roku szkoła została upaństwowiona i zmieniła nazwę na Wieczorową Szkołę Inżynierską, składała się z trzech wydziałów i zatrudniała tylko 23 pracowników. Otrzymała budynek przy ul. Białej, dwa lata później - budynek i halę przy ulicy Grunwaldzkiej. W maju 1954 roku Wieczorową Szkołę Inżynierską ukończył pierwszy rocznik absolwentów: 28 elektryków i 29 mechaników. W 1956 roku WSI podpisała porozumienie z Politechniką Warszawską, w którym uczelnia partnerska zobowiązała się do opieki naukowej i dydaktycznej, co pozwoliło, choć w pewnym stopniu, pokonać problem braków kadrowych. W kolejnych latach poprawiły się warunki kształcenia, a placówka szerzej otworzyła się na współpracę z przemysłem.  

W 1964, po uzyskaniu uprawnień do prowadzenia studiów dziennych, placówka zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską. W 1974 roku uczelnia zyskała rangę akademicką i od tej pory funkcjonuje pod nazwą Politechnika Białostocka. Dzięki staraniom ówczesnego rektora prof. Tadeusza Bełdowskiego zapadła decyzja o budowie kampusu przy ul. Wiejskiej. Tu zlokalizowane są Wydziały: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektryczny, Informatyki oraz Mechaniczny, a także Akademickie Centrum Sportu, Domy Studenta oraz Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Przy ul. Oskara Sosnowskiego swą siedzibę ma Wydział Architektury. W znakomicie skomunikowanym z Białymstokiem Kleosinie znajduje się kampus Wydziału Inżynierii Zarządzania. Poza aglomeracją białostocką, w położonej w sercu Puszczy Białowieskiej - Hajnówce, uczelnia prowadzi Centrum Naukowo-Badawcze, w którym funkcjonują laboratoria i pracownie Instytutu Nauk Leśnych.

6 wydziałów, ponad 7 tys. studentów, prawie 1,5 tys. pracowników

Obecnie na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej kształci się 7 i pół tysiąca studentów. Uczelnia zatrudnia prawie 1400 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Dziś Politechnika Białostocka to nie tylko największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce, to marka i wartość, tradycja i nowoczesność.

Politechnika Białostocka prowadzi studia w systemie trójstopniowym. Zaprasza na studia I stopnia (licencjackie 3-letnie oraz inżynierskie 3,5-letnie), II stopnia (magisterskie 1,5 lub 2-letnie). Uczelnia prowadzi interdyscyplinarną Szkołę Doktorską. Posiada też bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dzięki staraniom obecnego rektora prof. Lecha Dzienisa funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Studenci mogą rozwijać swoje pasje w prawie 60 kołach naukowych i 14 sekcjach sportowych AZS. Pracownicy i studenci korzystają z programu międzynarodowej wymiany Erasmus+, który umożliwia wyjazdy do 280 ośrodków akademickich na całym świecie. Ponadto Politechnika Białostocka prowadzi 13 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami w Chinach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Ukrainie, Rosji oraz Kirgistanie.

Studenci PB trzy razy zwyciężali ze swoim łazikiem marsjańskim w prestiżowym konkursie University Rover Challenge, są niepokonani na zawodach robotów sumo w Japonii, Chinach, Rumunii, Estonii…., pomagają niepełnosprawnym konstruując specjalistyczne wózki czy bioniczne protezy ręki, budują roboty wspomagające personel medyczny. Tutaj "narodził się" Photon - robot uczący dzieci programowania  na całym świecie. Tutaj studiuje znany młody wynalazca Petros Psyllos. Dlatego rektor Politechniki Białostockiej wspólnie z przedsiębiorcami powołał Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów, które wspiera utalentowaną młodzież i studentów.

W 2010 r. powstał Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, którego celem jest komercjalizacja badań naukowych. Uczelnia z sukcesem pozyskuje środki z funduszy unijnych na realizację projektów wzbogacających jej infrastrukturę naukowo-dydaktyczną oraz podnoszących jakość oferowanego kształcenia. Wśród nich wyróżnia się Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej  z nowoczesną Biblioteką i Studium Języków Obcych, czy Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce, ze specjalistycznymi laboratoriami do prowadzenia badań nad środowiskiem leśnym. Uczelnia pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko blisko 90 mln zł na realizację projektu pn. "INNO-EKO-TECH  Innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze alternatywnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego i ochrony środowiska Politechniki Białostockiej". To 36 laboratoriów, prawie 700 stanowisk badawczych oraz 38 mln złotych wydanych na nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową i wyposażenie.

Politechnika Białostocka wykształciła już 45 tysięcy absolwentów. Tamtejsi dyplomanci pracują w największych firmach na całym świecie, kierują znaczącymi polskimi przedsiębiorstwami. Są najlepszą wizytówką Politechniki Białostockiej.

Aby oddać hołd swoim absolwentom, na symbol jubileuszu Politechnika Białostocka wybrała suwak logarytmiczny - przyrząd używany przez pierwszych politechnicznych inżynierów. W jego kształt wpisano "7 dekad Politechniki Białostockiej", symboliczną podziałkę liniową oraz kod binarny, przenoszący w nowoczesność.

Warto przypomnieć, że w roku swojego jubileuszu Politechnika Białostocka została wyróżniona niezwykłą nagrodą. Uczelnia otrzymała tytuł "Podlaskiej Marki Pokoleń". Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy w historii konkursu Podlaska Marka (pisaliśmy o tym tutaj - link do strony).

"Każdy człowiek posiada zdolności, trzeba tylko pomóc mu je ujawnić"  - takie zdanie wytłoczono na rewersie jubileuszowego medalu Politechniki Białostockiej.


źródło: rzecznik PB
fot. PB
(oprac.aa)

facebook