Dodana: 1 lipiec 2013 10:41

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 13:54

Społeczna Rada Studencka

Z inicjatywy Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 28 maja 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego powołał Społeczną Radę Społeczną.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Województwa w zakresie konsultowania i opiniowania spraw dotyczących wspierania działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, rozwoju nauki, w tym aktywizacji środowiska studenckiego w województwie podlaskim.

Głównym celem jej działania jest opiniowanie przez studentów projektów decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia, a które są podejmowane na szczeblu wojewódzkim.

W skład rady wchodzą przedstawiciele trzech środowisk studenckich w regionie: Białegostoku, Łomży i Suwałk, rekomendowani do tej roli przez samorządy studenckie uczelni z regionu. Zaproponowany skład powołany został uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego w czerwcu 2013 r. Jej przewodniczącym został Mateusz Krzysztof Maciejczuk, 22-letni student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pozostali jej członkowie to: Sebastian Jackowski oraz Wojciech Zoń.

Kontakt:

Mateusz Krzysztof Maciejczuk, tel. 0 662 249 440, e-mail: maciejczukmateusz@gmail.com,

Sebastian Jackowski, e-mail: sebastian7jackowski@gmail.com

Wojciech Zoń, e-mail: zon.wojciech@vip.onet.pl

 

Pliki do pobrania

facebook