Dodana: 23 luty 2009 09:39

Zmodyfikowana: 23 luty 2009 09:39

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową „Z Wiejskiego Podwórza”

Nazwa zgłoszenia: Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową “Z wiejskiego podwórza”
Producent/Wykonawca: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej

Opis zgłoszenia: Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową „Z wiejskiego podwórza”, jest jednym z nielicznych festiwali o międzynarodowym znaczeniu, który znakomicie wpisał się w charakter Czeremchy, miejscowości leżącej w otulinie Puszczy Białowieskiej, 3 km od granicy z Białorusią. Idea propagowania kultury ludowej, poprzez prezentacje w formie koncertów zespołów, spektakli teatralnych, wystaw rękodzieła ludowego, pokazów filmów, slajdów, konkursu na najciekawszą potrawę regionalną, jest doskonałym sposobem na uchronienie od zapomnienia dorobku kultury naszych przodków. Udział gości zagranicznych, jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie dziedzictwa kulturowego i jego pozycji we współczesnym świecie, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i tych, niebędących we Wspólnocie. Dzięki temu, działania festiwalowe są również znakomitą formą promocji kultury polskiej poza granicami naszego kraju.

Festiwal jest jedną z najlepszych tego typu imprez w Polsce, który poprzez swoją formułę promuje Podlasie na skalę międzynarodową.
- projekt kulturalny o  wysokim poziomie artystycznym,
- chroni od zapomnienia kulturę ludową w jej wszystkich aspektach,
- projekt integrujący różne kultury,
- przybliża społeczeństwu kulturę ludową różnych narodów w formie koncertów zespołów oraz innych działań,
- przyczynia się do zainteresowania ludzi młodych własną kulturą, tradycją,
- aktywizuje społeczeństwo wiejskie (udział w imprezie, prezentacje swojego warsztatu pracy – twórcy ludowi, uruchomienie kwater agroturystycznych, konkurs na potrawę regionalną),
- wpływa na wyzbycie się kompleksu kresów,
-uczy tolerancji, co na wielonarodowościowym i wieloreligijnym Podlasiu jest bardzo potrzebne,
- promuje Podlasie – jego wielokulturowe bogactwo,
- międzynarodowy festiwal wraz z imprezami towarzyszącymi (warsztaty, wystawy, prelekcje, pokazy slajdów, filmów),
- prezentuje kulturę ludową mniejszości narodowych zamieszkałych na Podlasiu i w Polsce.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook