Dodana: 21 lipiec 2015 08:53

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2015 14:51

Białystok. Nieudzielenie absolutorium prezydentowi nieważne

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku unieważniło uchwałę Rady Miasta Białystok w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Białegostoku za 2014 r. RIO stwierdziła także nieważność uchwały o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego miasta.

Ilustracja do artykułu urzad miasta2 (3).JPG

Jak informuje rzecznik Urzędu Miejskiego, RIO podtrzymała negatywną opinię odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Białegostoku za ubiegły rok.

O nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Truskolaskiemu przez Radę Miejską pisaliśmy 29 czerwca: Prezydent Truskolaski bez absolutorium


facebook