Dodana: 15 styczeń 2009 10:39

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2009 10:39

Plėtros planas

Kas tai yra plėtros planas?

Palenkės vaivadijos plėtros planas yra susijęs su tikslais, apibrėžtais “Šalies plėtros politikos koncepcijoje”, su kitais vyriausybiniais dokumentais bei su Palenkės vaivadijos plėtros strategija. Remiasi efektyviu išnaudojimu teritorinės plėtros, geresnių gyvenimo sąlygų sukūrimu ir vaivadijos konkurencingumo padidėjimu.

Plėtros planavimu užsiima Palenkės plėtros planavimo biuras Balstogėje. Biuras yra vaivadijos savivaldybės organizacinis Palenkės vaivadijos biudžetinis vienetas. Jis yra pavaldus Palenkės vaivadijos valdybai.

Biuro užduotys:

  • Vaivadijos plėtros plano projektų ir jo vientisą dalį Balstogės metropilinio ploto plano parengimas, periodiškas aktualinimas bei probleminių plotų teritorinės plėtros studija
  • Ruošiamos vaivadijos plėtros strategijos projekto ir jo periodiško aktualinimo analizių ir studijų atlikimas
  • Vaivadijos plėtros regioninių programų projektų ir jų aktualinimo išvadų ir nuomonių paruošimas
  • Bendradarbiavimas su valsčių savivaldybėmis, ruošiant vietinius planus teritorijų, reikšmingų vykdant vaivadijos plėtros strategiją arba vaivadijos ir vyriausybines programas
  • Paruošimas nuomonių valsčiaus teritorinio planavimo sąlygų ir krypčių studijoms.
  • Išvadų vietinės plėtros projektams, apimantiems vaivadijos savivaldybės užduotis, paruošimas
  • Medžiagų archyvo teritorinio ūkio  srityje kūrimas
  • Kitos vaivadijos savivaldybės užduotys, susijusios su planavimu ir teritoriniu ūkiu, tarp kitko, paruošimas nuomonių ir sprendimų įmonių, valdančių elektroenergetinę ir dujų infrastruktūrą, plėtros planams bei bendradarbiavimas kuriant komunikacijos programines koncepcijas ir pan.
facebook