Dodana: 14 styczeń 2009 12:21

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2009 12:21

LISTE DES UNITÉS DE SERVICE DE SANTÉ DIRIGÉES PAR LE GOUVERNEMENT AUTONOME DE LA VOIVODIE DE PODLASKIE

  • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (Hôpital Régional J. Śniadecki de Białystok)
   ul. M.C. Skłodowskiej 26, 15-278 Białystok, tel.+48 85 748-81-00,
   Directrice –Danuta Zawadzka
  • Szpital Wojewódzki w Łomży im. S. K. Wyszyńskiego (Hôpital Régional S. K. Wyszyński de Łomża)
   ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, tel. +48 86 -218-50-67
   Directeur –Marian Jaszewski
  • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach (Hôpital Régional de Suwałki)
   ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 567-59-38
   Directeur - Edward Mostowski
  • Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (Centre Oncologique M. Skłodowskiej-Curie de Białystok)
   ul. Ogrodowa 12, tel.+48 85 732-01-16 lub +48 85 743-59-13
   Directeur –Lech Zaremba
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku (Hôpital Régional Spécialisé K. Dłuski de Białystok)
   ul. Żurawia 14, tel. +48 85 740-95-00
   Directeur –Henryk Misiewicz
  • Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku (Centre Spécialisé en Tuberculose et Maladies Pulmonaires de Białystok) ul. Warszawska 18, tel. +48 85 743-58-66
   Directrice –Teresa Kamieńska
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich (Centre Régional de Soin et de Traitement pour Enfants et Jeunesse de Baciki Średnie)
   gm. Siemiatycze,  tel. +48 85 655-24-42
   Directrice - Danuta Barbara Piotrkowska
  • Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku (Centre Régional de Médecine du Travil de Podlaskie à Białystok)
   ul. M.C.Skłodowskiej 26, Białystok
   Directrice –Hanna Żendzian-Piekarska
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach (Groupe Hospitalier du Soin Palliatif de Suwałki)
   ul. Reja 69 B, 16-400 Suwałki, tel. +48 87-567-69-10
   Directrice - Irena Mickiewicz
  • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (Centre Régional de Prophylaxie et de Thérapie de la Dépendance de Łomża)  
   ul. Rybaki 3, tel.+48 86-216-67-03
   Directeur – Paweł Kołakowski
  • Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w  Suwałkach (Centre Psychiatrique de Suwałki)
   ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel. +48 87-567-21-03
   Directeur –Leszek Sagadyn
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S.P. ZOZ (Station Régionale du Service d’Urgence de Białystok)
   ul. Szosa Zambrowska 1/19, Białystok
   Directeur - Grzegorz Wasilewski
  • SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach (Centre de Réadaptation de Suwałki) 
   ul. Waryńskiego 22 A, tel. +48 87-566-22-33
   Directrice – Bożenna Nowacja
  • SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (Station Régionale du Service d’Urgence de Białystok)
   ul. Poleska 89, Białystok, tel.+48 85 652-21-11
   Directeur – Ryszard Wiśniewski
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S. P. ZOZ w Suwałkach (Station Régionale du Service d’Urgence de Suwałki)
   ul. Mickiewicza 11, Białystok, tel.+48 87-566-22-68
   Directeur –Adam Szałanda
  • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy (Hôpital Psychiatrique de Choroszcz)
   Pl. Z. Brodowicza 1, Choroszcz,  Tel..+48 85 719-10-91
   Directeur –Andrzej Kuczyński
  • SP ZOZ Wojewódzki Zakład Patomorfologii w Łomży (Centre de Pathomorphologie de Łomża)
   Al. Piłsudskiego 11, Tel. +48 86-218-50-67
   Directeur – Krzysztof Dach

 

facebook