Added: 8 styczeń 2009 12:11

Modified: 8 styczeń 2009 12:11

List of Health Service unitssupervised by the Self-Government of the Podlaskie Voivodeship

 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony  im. J. Śniadeckiego
  w Białymstoku (Hospital in Białystok)
  ul. M.C. Skłodowskiej 26, 15-278 Białystok, tel.+48 85 748-81-00 Director – Mr Sławomir Kosidło
 • Szpital Wojewódzki w Łomży im. S. K. Wyszyńskiego (Hospital in Łomża)
  ul. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, tel. +48 86 -218-50-67
  Director – Mr  Marian Jaszewski
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach (Hospital in Suwałki)
  ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 567-59-38
  Director- Mr Edward Mostowski
 • Białostocki Ośrodek Onkologiczny (Oncological Hospital in Białystok)
  im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  ul. Ogrodowa 12, tel.+48 85 732-01-16 lub +48 85 743-59-13
  Director – Mr Lech Zaremba
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
  w Białymstoku  (Hospital in Białystok)
  ul. Żurawia 14, tel. +48 85 740-95-00
  Director – Mr  Henryk Misiewicz
 • Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku (Tuberculosis and Lung Disease Hospital in Bialystok)
  ul. Warszawska 18, tel. +48 85 743-58-66
  Director – Ms Teresa Kamieńska
 • Samodzielny Publiczny  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
  Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich (Children’s Hospital and Nursing Centre in Baciki Srednie)
  gm. Siemiatycze,  tel. +48 85 655-24-42
  Director - Ms Danuta Barbara Piotrkowska
 • Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  w Białymstoku (The Centre for Labour Medicine in Bialystok)
  ul. M.C.Skłodowskiej 26, Białystok
  Dyrektor – Ms Hanna Żendzian-Piekarska
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej
  w Suwałkach
  ul. Reja 69 B, 16-400 Suwałki, tel. +48 87-567-69-10
  Director - Ms Irena Mickiewicz
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
  w Łomży (The Addiction Therapy Centre in Lomza)
  ul. Rybaki 3, tel.+48 86-216-67-03
  Director –Mr  Paweł Kołakowski
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ
  w  Suwałkach (The Psychiatric Hospital in Suwalki)
  ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, tel. +48 87-567-21-03
  Director – Mr Leszek Sagadyn
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S.P. ZOZ (Ambulance Station)
  ul. Szosa Zambrowska 1/19, Białystok
  Director- Mr Grzegorz Wasilewski
 • SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji  w Suwałkach (The Rehabilitation Centre in Suwalki)
  ul Waryńskiego 22 A, tel. +48 87-566-22-33
  Director – Ms Bożenna Nowacja
 • SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  w Białymstoku (Ambulance Station in Bialystok)
  ul. Poleska 89, Białystok, tel.+48 85 652-21-11
  Director – Mr Ryszard Wiśniewski
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego S. P. ZOZ
  w Suwałkach (Ambulance Station in Suwalki)
  ul. Mickiewicza 11, Białystok, tel.+48 87-566-22-68
  Director – Mr Adam Szałanda
 • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy (Psychiatric Hospital in Choroszcz)
  Pl. Z. Brodowicza 1, Choroszcz,  Tel..+48 85 719-10-91
  Director – Mr Andrzej Kuczyński
 • SP ZOZ Wojewódzki Zakład Patomorfologii w Łomży (The Pathomorphology Centre  in Lomza)
  Al. Piłsudskiego 11, Tel. +48 86-218-50-67
  Director – Mr Krzysztof Dach
facebook