Przeglądanie ofert i atrakcji turystycznych

Oferta:
Sortowanie:
Atrakcja:
Sortowanie:

Kolonia Kondycja - Szlak konny


Obiekt: Szlak/Ścieżka

Powiat: Białostocki

Kolonia Kondycja 1


Zobacz na mapieOcena:

Ścieżka 12. przystanków wokół śródleśnych stawów w miejscowości Topiło, przy których są umieszczone tablice informacyjne np. „leśna rodzina”, „co dzieje się w kupie chrustu?”. Prezentowane są...


Ocena:

POD DĘBAMI (9 km) – Ścieżka umożliwia kompleksowe poznanie puszczy, jej walorów przyrodniczych oraz zagrożeń hamujących jej rozwój. Zbiorowisko kurhanów, odkrywka glebowa umożliwiająca poznanie gleby, marsz wśród 1...


Ocena:

Ciekawy szlak ukazujący bogactwo krajoznawczo – kulturowe Podlasia. Tryba szlaku wiedzie przez miejscowości, których drewniana zabudowa, układ przestrzenny, zabytkowe obiekty sakralne oraz pozostałości historyczne przypominają o wielowie...


Ocena:

Szlak ma charakter pętli, prowadzi przez miejscowości stanowiące ogniska bytowania bocianów – ptaków uważanych w tradycji ludowej za przynoszące szczęście. Ścieżka rowerowa rozpoczyna się w zachodniej części miasta Kleszczele, gdz...


Ocena:
facebook