Zdrowie

Lista aktualności

 • Bielski SPZOZ najlepszy w Podlaskiem i jednym z najlepszych w Polsce

  Miniaturka artykułu
  2013-11-13 08:48:00

  W jubileuszowym, dziesiątym rankingu „Bezpieczny szpital 2013”, przygotowywanym przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wzięło udział 256 placówek, które odpowiedziały na ankiety z pytaniami dotyczącymi sposobów zarządzania, wyposażenia i leczenia pacjentów.

 • Program zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016

  2013-06-26 11:09:53

  Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r. Nr 44, poz. 227) Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 111/1575/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku przyjął do realizacji „Program zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016”.

 • Nie pal i nie pozwól aby, ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich!

  Miniaturka artykułu
  2013-06-07 10:05:17

  31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu, ustanowiony w 1988 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób - to więcej niż łączna liczba umierających z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny towar konsumpcyjny, który zabija jeśli stosuje się go zgodnie z przewidzianym przez producenta przeznaczeniem.

 • Akademia Czystych Rąk Carex – zaangażowanie szkół z województwa podlaskiego w III edycję

  Miniaturka artykułu
  2013-04-24 10:45:03

  Dobiegła końca III edycja programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex. Dzięki niej, już po raz kolejny, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak ważna w naszym życiu jest profilaktyka zdrowia. W program aktywnie zaangażowały się szkoły z województwa podlaskiego – zgłoszono w sumie 39 placówek, które nadesłały 22 prace na konkurs „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”.

 • WPIS DO EWIDENCJI LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI.

  2013-03-05 07:34:28

   

 • Medycyna Pracy - badania uczniów i studentów w 2013 roku

  2013-01-11 09:29:22

  Wykaz podmiotów wykonujących badania lekarskie w 2013 r., mających na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 • Medycyna Pracy - badania uczniów i studentów w 2013 roku - konkurs

  2012-11-16 10:18:22

  Ogłoszenie

  Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10 ogłasza konkurs ofert z zakresu medycyny pracy oraz zaprasza do składania ofert

 • Ogłoszenie dotyczące zaprzestania wydawania decyzji do ZOL i ZOP

  2012-07-19 11:54:00

  Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uprzejmie informuje, iż w związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, z dniem 1 lipca 2012 r. Marszałek Województwa   Podlaskiego zaprzestaje wydawania decyzji w powyższej kwestii.

 • PFRON - 2011 r.

  2012-01-26 08:08:50

  W 2011 r. Samorząd Województwa Podlaskiego - (Uchwała Nr 24/230/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2011 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zmieniona uchwałą nr 61/750/2011 z dnia 25 października 2011 r.)

 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

  2011-10-19 12:52:25

  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjęty na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128), stanowi pierwszą, ogólnokrajową strategię działań, mających na celu ochronę zdrowia psychicznego społeczeństwa, wskazując jednocześnie na rosnącą rangę zdrowia psychicznego Polaków wśród priorytetów polityki zdrowotnej państwa.

facebook