Dodana: 18 wrzesień 2018 15:24

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2018 13:34

Zarząd województwa przyznał blisko 6,4 mln na wsparcie podlaskich szpitali

Białostockie Centrum Onkologii otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,5 mln zł., „Śniadecja” blisko 2 mln 200 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnej aparatury medycznej, remonty, modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych – tych już istniejących jak i nowo tworzonych. Wsparcie finansowe z budżetu województwa otrzymał również szpital psychiatryczny w Choroszczy – ponad 7 mln 300 tys. zł. na przebudowę, remont i doposażenie placówki. Warto podkreślić , że od 2010 do 2018 r. w Podlaskiem na inwestycje w jednostki służby zdrowia nadzorowane przez samorząd województwa przeznaczono prawie 600 mln zł.

Ilustracja do artykułu dotacje dla szpitali - konferencja 18.09 (10).JPG

We wtorek, 18 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań finansowych w jednostkach służby zdrowia nadzorowanych przez samorząd województwa podlaskiego i najnowszym projektom, które otrzymały wsparcie Zarządu Województwa.
W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałek Jerzy Leszczyński, członek zarządu Bogdan Dyjuk, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego Cezary Nowosielski, z-ca dyrektora Białostockiego Centrum Onkologicznego Marek Kiluk i dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy im. dr. S. Deresza Tomasz Goździkiewicz.

Jerzy Leszczyński informował, że przez osiem lat,  od 2010 do 2018 na inwestycje w służbie zdrowia przeznaczono kwotę 591 437 966 zł. Z czego prawie 300 tys. to pieniądze z budżetu województwa.

- Bezpośrednio z naszego budżetu na inwestycje przeznaczyliśmy 193 mln, natomiast na wkłady własne do projektów unijnych i rządowych 92 mln. zł. Te kwoty potwierdzają, że  podnoszenie jakości usług medycznych w regionie jest dla nas priorytetem.  Inwestujemy, unowocześniamy, wyposażamy w najnowszą aparaturę wszystkie trzynaście jednostek, które są pod naszym zarządem.

Marszałek podkreślił, że w Regionalnym Programie Operacyjnym WP w obecnej perspektywie na wsparcie służby zdrowia przeznaczono 185 mln. zł. z czego zakontraktowanych zostało dziewiętnaście projektów na kwotę 130 mln zł.
Jerzy Leszczyński dodał , że podlaskie jest w ścisłej czołówce województw jeśli chodzi o średnią wydatków inwestycyjnych na służbę zdrowia przypadająca na jednego mieszkańca.
- Średnia krajowa to 15 zł, u nas jest to 25 zł. Cały czas jesteśmy na czele.

Członek zarządu Bogdan Dyjuk, że  jesteśmy też w czołówce, jeśli chodzi o wydatki na służbę zdrowia w relacji do dochodu województwa.
- Od czasu wejścia Polski do Unii, od 2004 r. do teraz tylko województwo pomorskie było od nas lepsze.

Podczas konferencji poinformowano też o najnowszych projektach, które otrzymały wsparcie samorządu województwa.
Dotację w wysokości 3 510 976,21 zł otrzymało Białostockie Centrum Onkologii. Dzięki tym pieniądzom placówka będzie mogła m.in. zakupić lampę do tomografu komputerowego, sprzęt zapobiegający wypadaniu włosów po chemioterapii. Ponad 2 mln zł dotacji BCO otrzymało na utworzenia centralnej pracowni leków cytostatycznych ( przeciwnowotworowych). To, jak wyjaśniał z-ca dyrektora BCO dr Marek Kiluk wypełni wymóg ustawowy nakazujący by leki cytostatyczne były przygotowywane przez farmaceutów w bezpiecznych nie zagrażający zdrowiu warunkach, skróci czas oczekiwania pacjentów i obniży koszty bardzo drogich leków.

Prawie 2mln 200 tys. zł zarząd przyznał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Pieniądze są przeznaczone na wsparcie m.in. zakupu sprzętu medycznego, modernizację pomieszczeń Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, remont budynku przy ul. Skłodowskiej 26, w którym mieszczą się poradnie  specjalistyczne, POZ, a także Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Dzięki wsparciu z budżetu województwa w wysokości ponad 7 mln zł. zostanie m.in. przebudowana i dostosowana na potrzeby Oddziału Ogólnopsychiatrycznego i Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych część budynków szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Pieniądze pozwolą też na doposażenie ww. oddziałów oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Białymstoku w sprzęt medyczny i terapeutyczny.

Oprócz omawianych podczas konferencji projektów zarząd województwa przyznał też dotacje dwóm suwalskim szpitalom:
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach otrzyma dofinansowanie w wys. 99 650,00 zł na "Wykonanie projektu wykonawczego Ośrodka Terapeutycznego w Smolnikach";
- Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach - w wys. 570 548, 49 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowe Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach". Projekt zakłada przebudowę, nadbudowę i rozbudowę infrastruktury pawilonu oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.    
 

Marszałek Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Bogdan Dyjuk podkreślali, że wysoka jakość opieki zdrowotnej świadczonej mieszkańcom regionu jest priorytetem dla władz województwa. Zaapelowali również do Narodowego Funduszu Zdrowia o lepsze finansowanie usług medycznych w podlaskich szpitalach
- Najlepszy sprzęt i najnowocześniejsze budynki nie wystarczą. Musimy mieć też dobre finasowanie ze strony NFZ, a tego naszym szpitalom wciaż  brakuje.

ak

W załączeniu prezentacja z konferencji

facebook