Dodana: 18 kwiecień 2018 14:39

Zmodyfikowana: 19 kwiecień 2018 12:16

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży będzie miał nową siedzibę

Ośrodek zostanie przeniesiony do budynku po dawnych oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej- Curie. Ale najpierw potrzebny jest generalny remont nowej siedziby. W środę, 18 kwietnia br. członkowie zarządu województwa Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski oraz dyrektor WOPiTU Renata Szymańska podpisali umowę na udzielenie z budżetu województwa dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej poszpitalnego budynku. Samorząd województwa przeznacza na ten cel 421 tys. zł .

Ilustracja do artykułu WOPiTU (10).JPG

Marszałek Bogdan Dyjuk podkreślał podczas spotkania z dziennikarzami, że cały czas wzrasta zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień, dlatego ośrodki prowadzące działalność  w tym zakresie muszą mieć odpowiednie warunki do prowadzenia nowych form leczenia i terapii.

- To znacznie poprawi warunki pracy personelu ośrodka, ale przede wszystkim jego pacjentów – mówił – Zdajemy sobie sprawę że aby ośrodek mógł nadal funkcjonować, i rozwijać się musi mieć odpowiednie warunki lokalowe. Siedziba przy ul. Rybaki spełniła już swoje zadanie. Nadszedł czas na zmiany .
Marszałek Stefan Krajewski podkreślał, że przeniesienie Ośrodka to szansa na uratowanie poszpitalnego budynku przed niszczeniem

 - Było wiele pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca, a ten wydaje się najlepszy, przede wszystkim przez wzgląd na swój cel społeczny – mówił Stefan Krajewski – Wyremontowany i zmodernizowany budynek będzie służył ludziom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.


Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży funkcjonuje od 1992 r.
Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.  Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz członków ich rodzin.

W latach 1992-2017 w poradniach zostało zarejestrowanych około 23 tys. osób, w oddziałach stacjonarnym i dziennym w latach 1995-2017 leczyło się ok. 5,5 tys. pacjentów.

Jak podkreś la dyrektor WOPiTU warunki lokalowe i powierzchniowe w obecnej siedzibie WOPiTU, przy ul. Rybaki 3,w Łomży ograniczają jego dalszy rozwój. Dlatego podjęta została decyzja o rozpoczęciu inwestycji polegającej na modernizacji, przebudowie oraz zagospodarowaniu budynku i terenu po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. To pozwoliłoby nie tylko na kontynuowanie prowadzonej działalności ale również wprowadzenie nowych zakresów świadczeń.

Na realizację inwestycji Dyrektor WOPiTU planuje pozyskać środki finansowe UE lub budżetu państwa. 

W skład Ośrodka wchodzą : Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień, Dzienny Oddział Terapii Uzależnień , Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, i działająca od 2005 r. Poradnia Leczenia Uzależnień w Zambrowie.

W ostatnich latach w związku z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń o uzależnienia behawioralne, Ośrodek posiada również ofertę terapeutyczną dla tej grupy pacjentów i ich bliskich.

Do zadań Ośrodka oprócz świadczeń leczniczych należą również działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Tego typu działania prowadzone są wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W Ośrodku organizowane są również obozy socjoterapeutyczne dedykowane dzieciom z rodzin borykających się z problemem uzależnienia. Aktualnie w ramach proponowanej oferty terapeutycznej Ośrodek chce swoim oddziaływaniem objąć cały system rodzinny leczących się pacjentów.

Najnowsza propozycja pomocy to terapia małżeńska i terapia pary. Jako forma wsparcia metod terapeutycznych wykorzystywana jest metoda biofeedbecku, polegająca na tym, że specjalne urządzenie bada stan organizmu i dostarcza osobie poddanej terapii informację zwrotną na ten temat.

oprac.ak
video: Bogdan Bednarek
fot.Radosław Choiński

facebook