Dodana: 28 czerwiec 2017 14:43

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2017 14:53

Szpitale w sieci i poza nią – odwołania i protesty placówek z województwa podlaskiego

Dwa szpitale wojewódzkie z naszego regionu z Białegostoku i Suwałk zostały zakwalifikowane w sieci szpitali jako placówki II stopnia. Będą się odwoływać od tej decyzji. Psychiatryczny w Choroszczy i Suwałkach pozostały poza siecią, a po otrzymaniu propozycji finansowych podlaskiego NFZ, wstrzymały się od podpisania umów. Tak wygląda w regionie sytuacja po ogłoszeniu sieci szpitali.

Ilustracja do artykułu IMG_9695.JPG

Rozpoczęła się rewolucja w finansowaniu służby zdrowia. W tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 października, znalazły się 23 placówki z województwa podlaskiego. Podzielono je na szpitale I, II i III stopnia; szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne; szpitale pediatryczne oraz szpitale ogólnopolskie. do I stopnia zabezpieczenia świadczeń trafią wszystkie szpitale powiatowe, Poliklinika Ginekologiczno– Położnicza oraz Szpital Miejski w Białymstoku. Do poziomu II zakwalifikowały się: Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku i Szpital WOjewódzki w Suwałkach. W III poziomie znalazł sie tylko Szpital Wojewódzki w Łomży. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz Szpital MSWiA są na poziomie szpitali ogólnopolskich. Białostockie Centrum Onkologii trafiło natomiast do poziomu onkologicznego.

Te szpitale będzie obowiązywał ryczałt na cztery lata, zamiast udziału w konkursach.

Jak zapewniał na dzisiejszej konferencji wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski – w naszym województwie niespodzianek nie ma. W sieci znalazły się wszystkie szpitale powiatowe i nawet jeden prywatny (chodzi o Poliklinikę Ginekologiczno-Położniczą). Sieć wychwalał również dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Maciej Olesiński zapewniając, że sieć szpitali jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pacjenta na kompleksowa opiekę, lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych oraz zapewnienie korzystniejszych warunków funkcjonowania szpitali.

W o wiele gorszej sytuacją są pozostające poza siecią – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy i Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. We wtorek 27 czerwca otrzymały od podlaskiego NFZ propozycję podpisania umowy tylko na 3 miesiące i to na niezbyt korzystnych warunkach. O tym, dlaczego nie podpisały tych umów wyjaśnili na dzisiejszej, 28 czerwca  konferencji prasowej dyrektorzy obu placówek Bożena Łapińska i Tomasz Goździkiewicz oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.

 

 

Jak przekonywali dyrektorzy placówek propozycja finansowa przedstawiona przez NFZ w Białymstoku prowadzi wprost do pogłębienia zadłużenia placówek a wręcz zagraża stabilnemu funkcjonowaniu szpitali. Dalsze zadłużanie się, a do tego właśnie zmuszają aktualne propozycje NFZ, doprowadzi w najbliższej, kilkumiesięcznej przyszłości do zaprzestania inwestycji w szpitalach, zatrzyma zakup sprzętu i aparatury, wstrzyma modernizację oddziałów, uniemożliwi podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej i doprowadza do strat w personelu lekarskim i medycznym z uwagi na brak możliwości godnego ich wynagradzania. To z kolei realnie zagraża dalszemu funkcjonowaniu placówek z uwagi na konieczność zatrudniania tam określonej liczby lekarzy, specjalistów a także pielęgniarek.

Wycena  ww. świadczeń na poziomie 10,20 zł w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych – to stawka niezmienna od 2012r. Przez pięć lat nie wzrosła nawet o grosz w odróżnieniu od stawek za leki, sprzęt, energię elektryczną, wodę i inne media, aż po wynagrodzenia minimalne i podwyżki ustawowe dla personelu, tj. wprowadzony z dniem 1 stycznia 2017 r. wzrost płacy minimalnej wynagrodzenia w wysokości 2000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł, jak również zapowiedź wprowadzenia od 1 lipca 2017 r. minimalnego wynagrodzenia pracowników wykonujących zawody medyczne, które w znaczny sposób obciążają budżet szpitali.

Konieczne jest dostosowanie wyceny taryfy świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez szpitale, a nie  dyskryminujące wręcz różnicowanie dla poszczególnych województw. W sąsiednim województwie mazowieckim stawki te są wyższe, co może rodzić obawy o niekonstytucyjnym traktowaniu obywateli.

Potwierdzeniem powyższej tezy jest ustalona na dzień 29 czerwca 2016 r. przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji taryfa świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. która została ustalona względem aktualnych średnich cen punktu ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ościennych oddziałach NFZ stawka za punkt w opiece psychiatrycznej jest wyższa od podlaskich o 2-3 złote  za te same  usługi, objęte tymi samymi wymogami!

Niepokojący jest również fakt, iż aneksy zaproponowane przez NFZ obejmują jedynie trzy najbliższe miesiące, co jest kolejnym elementem uniemożliwiającym jakiekolwiek zaplanowanie budżetu placówek, które poprzez swoje świadczenia zabezpieczają dobrostan zdrowia, a nawet życia wielu tysięcy pacjentów rocznie.

 

Zastrzeżenia i obawy budzi również informacja POW NFZ o nie włączeniu oddziału neurologicznego Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy z 57 łóżkami do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. To duża strata dla pacjentów m.in. z udarami i problemami neurologicznymi.

 

SPPZOZ w Choroszczy – w roku 2016 przyjął łącznie 16 446 osób, w tym:
-  7165 osób na leczenie stacjonarne (5347 psychiatria + 1753 neurologia+ 65 rehabilitacja), oraz odmowy z Izby przyjęć tzw. porady w Izbie przyjęć: 3 849 razem, w tym 2460 neurologiczna i  1389 psychiatryczna);

 - 329 osób świadczenia w leczeniu ambulatoryjnym (zespół leczenia środowiskowego i oddziały dzienne);

- 5103 osób Poradnie (pzp, alkoholowa i padaczki).

Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - w roku 2016 przyjął 6 579 osób, w tym:

- 3 047 osób na leczenie stacjonarne oraz odmowy z Izby przyjęć 331 osób

- 3 532 osób Poradnie

facebook